Wat is de betekenis van je ne sais quoi?

2024-05-28
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Je ne sais quoi

[Fr. = ik weet niet wat] iets onbepaalds en onverklaarbaars, iets niet onder woorden te brengen.

2024-05-28
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Je ne sais quoi

ik weet niet wat, ik kan er geen naam aan geven

2024-05-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Je ne sais quoi

(Fr.), ik weet niet wat, iets ondefinieerbaars. Vgl. Un je ne sais quoi.

2024-05-28
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

Je ne sais quoi

(Fr.) een zeker iets.

2024-05-28
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

je ne sais quoi

je ne sais quoi - ik weet niet wat, ik kan er geen naam aan geven.

2024-05-28
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Je ne sais quoi

Fr., ik weet niet wat; een bijzonderheid die men in een persoon opmerkt, doch bijna niet onder woorden kan brengen.