Wat is de betekenis van Intelligentie-quotiënt?

1949
2021-01-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Intelligentie-quotiënt

(I.Q.), z intelligentie-test.

1933
2021-01-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Intelligentie-quotiënt

(afk. I. Q.) wordt verkregen door den gevonden verstandelijken leeftijd (➝ Intelligentie) van een persoon te deeïen door zijn werkelijken leeftijd, en dat quotiënt met 100 te vermenigvuldigen. De formule voor het I. Q. is: verstandelijke leeftijd.

Lees verder