Wat is de betekenis van Kunstmatige intelligentie?

1991
2021-12-08
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Kunstmatige intelligentie

Ander woord: artificial intelligence. Een onderdeel binnen het vak informatica dat zich onder meer richt op het leren en probleemoplossen, de ontwikkeling van robots (zie ook: robot) en het verwerken en produceren van natuurlijke taal en spreekvermogens door de computer.

1990
2021-12-08
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

kunstmatige intelligentie

kunstmatige intelligentie - De bestudering van het vermogen van machines om menselijk gedrag zoals redeneren, leren of het begrijpen van spraak, na te bootsen.

1973
2021-12-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

kunstmatige intelligentie

(Eng.: artificial intelligence. AI), (ook: machine-intelligentie), het vermogen van een computer, m.n. een computerprogramma, intellectuele functies, zoals denken en probleemoplossen, te verrichten; ook de tak van wetenschap die zich hiermee bezig houdt. Het onderzoek van kunstmatige intelligentie heeft twee doelstellingen. Enerzijds tracht men het...

Lees verder
1972
2021-12-08
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Kunstmatige intelligentie

(Eng.: artificial intelligence, AI), (ook: machine-intelligentie), het vermogen van een computer, m.n. een computerprogramma, intellectuele functies, zoals denken en probleemoplossen, te verrichten. Men tracht de computer zo te programmeren dat hij adequaat reageert op een verzameling van situaties die aan de invoerorganen kunnen worden aangeboden;...

Lees verder