Wat is de betekenis van Kunstmatige intelligentie?

1991
2021-01-20
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Kunstmatige intelligentie

Ander woord: artificial intelligence. Een onderdeel binnen het vak informatica dat zich onder meer richt op het leren en probleemoplossen, de ontwikkeling van robots (zie ook: robot) en het verwerken en produceren van natuurlijke taal en spreekvermogens door de computer.

1990
2021-01-20
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

kunstmatige intelligentie

kunstmatige intelligentie - De bestudering van het vermogen van machines om menselijk gedrag zoals redeneren, leren of het begrijpen van spraak, na te bootsen.

1973
2021-01-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

kunstmatige intelligentie

(Eng.: artificial intelligence. AI), (ook: machine-intelligentie), het vermogen van een computer, m.n. een computerprogramma, intellectuele functies, zoals denken en probleemoplossen, te verrichten; ook de tak van wetenschap die zich hiermee bezig houdt. Het onderzoek van kunstmatige intelligentie heeft twee doelstellingen. Enerzijds tracht men het...

Lees verder