Wat is de betekenis van Hoorn?

2020
2021-04-20
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

hoorn

Het begrip hoorn heeft 6 verschillende betekenissen: 1) uitsteeksel op de kop van dieren. puntig, meestal gekromd, hard en onbeweegbaar uitsteeksel op de kop van sommige zoogdieren dat bestaat uit bot, bedekt met een laag hoornweefsel en dat in de meeste gevallen, zoals bij runderen, schapen en geiten, paarsgewijs voorkomt bovenaan het voorh...

Lees verder
2019
2021-04-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

hoorn

hoorn - Zelfstandignaamwoord 1. hard en meestal gebogen uitsteeksel aan de kop van verschillende dieren De koe had grote hoorns. 2. uitwas die op een hoorn lijkt, bijvoorbeeld bij insecten 3. (biologie) gedraaide schaal van sommige weekdieren Zij vonden allerlei...

Lees verder
2018
2021-04-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

hoorn

hoorn - zelfstandig naamwoord 1. hard en puntig uitsteeksel op de kop van sommige dieren ♢ koeien en geiten hebben horens 1. de koe bij de hoorns vatten [de zaak flink aanpakken] ...

Lees verder
2006
2021-04-20
Monuments in Noord-Holland

Noord-Holland

Hoorn

City, created during the damming of the Gouw water. That dam, with possibly a sluice in it, lay at the site of the current Red Stone in the Westfriese Omringdijk. This dyke followed the route of the current Great East and continued via the West in a straight line to Schardam. In 1375 the dike section between Hoorn and Scharwoude was put back by lay...

Lees verder
2006
2021-04-20
Monumenten in Noord Holland

Encyclopedie over monumenten in Noord Holland (2010)

Hoorn

Stad, ontstaan bij de afdamming van het gegraven water de Gouw. Die dam, met mogelijk een sluis erin, lag ter plaatse van het huidige Rode Steen in de Westfriese Omringdijk. Deze dijk volgde het tracé van het huidige Grote Oost en liep via het West verder in één rechte lijn naar Schardam. In 1375 werd het dijkvak tussen Hoorn e...

Lees verder
2003
2021-04-20
XYZ van de klassieke muziek

945 begrippen uit de klassieke muziek

Hoorn

Een hoorn is een koperen blaasinstrument met een in elkaar gevlochten buis, die uitgerold zo'n vier meter lang is. Oorspronkelijk waren slechts signalen in grondtoon en boventonen ('natuurtonen') mogelijk, maar sinds de toepassing van het ventiel (rond 1815) heeft het instrument een chromatisch bereik van B tot f'. Gangbaar zijn de hoorns in Bes me...

Lees verder
2002
2021-04-20
Aad Struijs

Auteur "Het toppunt van Nederland"

Hoorn

Op de museumlijn Hoorn-Medemblik rijdt de bekendste stoomlocomotief van Nederland, de NS 7742 Bello. Het vertederende groene stoomlocje deed van 1914 tot 1955 dienst op de stoomtramlijn Alkmaar-Bergen en is zo bekend, dat er een schaalmodel van door Madurodam* puft. Op de museumlijn organiseert de Stoomtram Hoorn-Medemblik ook diverse eendaagse arr...

Lees verder
1990
2021-04-20
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

hoorn

hoorn - Uitgroei van aangepaste huid of zeer compact haar, vaak in paren die uitsteken vanaf de voorhoofdsbotten aan beide zijdes van de schedel en bestaan uit een permanente opperhuid van keratine. Te onderscheiden van 'gewei', dat bestaat uit aangepast been.

1985
2021-04-20
Oosthoek1985

Oosthoek Encyclopedie

Hoorn

Ned. gemeente in de prov. Noord-Holland, 24,19 km2, 50 200 inw. Per 1.1.1979 werd Hoorn uitgebreid met delen van de gemeenten Zwaag en Blokker.

Lees verder
1981
2021-04-20
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Hoorn

1. koperen blaasinstrument met een weke, zachte toon; als waldhoorn en als piston bekend; 2. uitscheidingsprodukt van de huid. Het vormt een beschermende laag, de hoornlaag. Van hoorn zijn ook de nagels, klauwen, hoeven, veren en haren.

Lees verder
1981
2021-04-20
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Hoorn

Ned. gemeente in de prov. Noord-Holland. Ontstond aan de monding van het water de Gouw; kreeg 1357 stadsrecht van graaf Willem V van Holland: werd een belangrijke markt voor de omgeving, kreeg handel op de Oostzeelanden en Engeland, alsmede lakennijverheid. Hoorn, dat de zijde van Filips van Bourgondië koos, had veel te lijden van de gevolgen...

Lees verder
1977
2021-04-20
Erotisch woordenboek

Geschreven door Hans Heestermans (1977)

hoorn

hoorn - 1°. Penis. 2°. In de verb. hoorns dragen, door zijn vrouw bedrogen worden: en: hoorns opzetten, (haar man) bedriegen. De oorsprong van het gebruik om de bedrogen echtgenoot horens op te zetten of hem een horendrager, vroeger ook koekoek, te noemen, is tot nu toe onbekend (Stoett nr. 963). Een Hoorendrager (poogende zijn vriend, die...

Lees verder
1976
2021-04-20
Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

HOORN

(Fr. Hoarn) Streekdorp op Terschelling, w.o. buurtschappen Oosterend en Lies. Door afslag is strand aanmerkelijk kleiner en minder aantrekkelijk geworden. Toerisme belangrijk. Herv. kerk (12e eeuw, gerest.), woonhuisgevels (18e eeuw), natuurmonument De Koegelwieck, manege. In de zomer Terschellinger volksdansen. Op 6 dec. Sunderum (Sinterklaasfee...

Lees verder
1971
2021-04-20
Watersport A-Z

Watersport A-Z, Kramer (1971)

Hoorn

Hoorn - ook scheepshoorn, wordt gebruikt voor het geven van → geluidseinen. Volgens het Vaarreglement mag een klein vaartuig voor het geven van geluidseinen gebruik maken van een misthoorn (art. 49 lid 9). Beter is het een mechanische hoorn te monteren, die vanaf de stuurstand bediend kan worden.

Lees verder
1962
2021-04-20
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

hoorn

koperen blaasinstrument bestaande uit een cirkelvormig gebogen slanke buis, eindigend in een wijde klankbeken, en tegenwoordig voorzien van ‘ventielen. Deze ventielen worden met de linkerhand bediend, terwijl de rechterhand in de klankbeker rust en daar speciale effecten kan vóórtbrengen. De omvang is naar de klank van Bi tot f&...

Lees verder
1958
2021-04-20
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

HOORN

(Fr.: Hoarn, hoek). Streekdorp aan de duinvoet op Terschelling, ca. io km O. van Westerschelling (273 inw.). Buurschappen: Oosterend, Lies, Formerum (gedeeltelijk) met 402 inw. Openb. en bijz. lag. school, lag. landbouwschool. Herv. kerk wrsch. 12de eeuw, restauratie in voorbereiding.

Lees verder
1954
2021-04-20
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Hoorn

gehucht onder Wedde naar de zijde van de Barkela-Swet, dus naar het voormalige hoogveen. Bij de afgraving rekende men in die streek met het Hoornker bestek, de maten van Hoorn. Bij Hoorn de Hoornder Venen.

Lees verder
1952
2021-04-20
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Hoorn

s., hoarrn; op deblazen, tûterje toeterje, tûtsje, toetsje; -s (van een koe), hoarnen, haed (it), gehaed (it).

1950
2021-04-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Hoorn

I. m. (-en, -s), ook HOREN, (-s), 1. hard, spits toelopend, meestal gebogen en gepaard uitsteeksel aan de kop van verschillende dieren, hun veelal tot aanval of verdediging dienend : de runderen, geiten en. schapen hebben volle hoorns ; de horens der het ten zijn. gevuld en koorden gewei genoemd; de rhinoceros heeft een hoorn op de...

Lees verder
1949
2021-04-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Hoorn

stad en gemeente in N.-Holland, aan het IJselmeer, 14.075 inw. Kaas- en veemarkten, land-, tuinbouw, veeteelt. Scheepvaart. Mooie oude stad.

Lees verder