Wat is de betekenis van Hoorn?

2020
2023-03-25
Woordenboek van eigentijds Nederlands

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

hoorn

Het begrip hoorn heeft 6 verschillende betekenissen: 1) uitsteeksel op de kop van dieren. puntig, meestal gekromd, hard en onbeweegbaar uitsteeksel op de kop van sommige zoogdieren dat bestaat uit bot, bedekt met een laag hoornweefsel en dat in de meeste gevallen, zoals bij runderen, schapen en geiten, paarsgewijs voorkomt bovenaan het voorh...

Lees verder
2019
2023-03-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

hoorn

hoorn - Zelfstandignaamwoord 1. hard en meestal gebogen uitsteeksel aan de kop van verschillende dieren De koe had grote hoorns. 2. uitwas die op een hoorn lijkt, bijvoorbeeld bij insecten 3. (biologie) gedraaide schaal van sommige weekdieren Zij vonden allerlei...

Lees verder
2017
2023-03-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

hoorn

hoorn - zelfstandig naamwoord 1. hard en puntig uitsteeksel op de kop van sommige dieren ♢ koeien en geiten hebben horens 1. de koe bij de hoorns vatten [de zaak flink aanpakken] ...

Lees verder
2006
2023-03-25
Monuments in Noord-Holland

R. Stenvert en C. Kolman (2006)

Hoorn

City, created during the damming of the Gouw water. That dam, with possibly a sluice in it, lay at the site of the current Red Stone in the Westfriese Omringdijk. This dyke followed the route of the current Great East and continued via the West in a straight line to Schardam. In 1375 the dike section between Hoorn and Scharwoude was put back by lay...

Lees verder
2006
2023-03-25
Monumenten in Nederland: N-Holland

R. Stenvert en C. Kolman (2006)

Hoorn

Stad, ontstaan bij de afdamming van het gegraven water de Gouw. Die dam, met mogelijk een sluis erin, lag ter plaatse van het huidige Rode Steen in de Westfriese Omringdijk. Deze dijk volgde het tracé van het huidige Grote Oost en liep via het West verder in één rechte lijn naar Schardam. In 1375 werd het dijkvak tussen Hoorn e...

Lees verder
2003
2023-03-25
XYZ van de klassieke muziek begrippenlijst

Katja Reichenfeld (2003)

Hoorn

Een hoorn is een koperen blaasinstrument met een in elkaar gevlochten buis, die uitgerold zo'n vier meter lang is. Oorspronkelijk waren slechts signalen in grondtoon en boventonen ('natuurtonen') mogelijk, maar sinds de toepassing van het ventiel (rond 1815) heeft het instrument een chromatisch bereik van B tot f'. Gangbaar zijn de hoorns in Bes me...

Lees verder
2002
2023-03-25
Het toppunt van Nederland

Aad Struijs (2002)

Hoorn

Op de museumlijn Hoorn-Medemblik rijdt de bekendste stoomlocomotief van Nederland, de NS 7742 Bello. Het vertederende groene stoomlocje deed van 1914 tot 1955 dienst op de stoomtramlijn Alkmaar-Bergen en is zo bekend, dat er een schaalmodel van door Madurodam* puft. Op de museumlijn organiseert de Stoomtram Hoorn-Medemblik ook diverse eendaagse arr...

Lees verder
1999
2023-03-25
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Hoorn

Gehucht in de gemeente Bellingwedde ten Z.W. van Blijham. Bij de afgraving van het hoogveen rekende men in deze streek met het Hoornker bestek, de maten van Hoorn.

1990
2023-03-25
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

hoorn

hoorn - Uitgroei van aangepaste huid of zeer compact haar, vaak in paren die uitsteken vanaf de voorhoofdsbotten aan beide zijdes van de schedel en bestaan uit een permanente opperhuid van keratine. Te onderscheiden van 'gewei', dat bestaat uit aangepast been.

1985
2023-03-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Hoorn

Ned. gemeente in de prov. Noord-Holland, 24,19 km2, 50 200 inw. Per 1.1.1979 werd Hoorn uitgebreid met delen van de gemeenten Zwaag en Blokker.

Lees verder
1981
2023-03-25
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Hoorn

1. koperen blaasinstrument met een weke, zachte toon; als waldhoorn en als piston bekend; 2. uitscheidingsprodukt van de huid. Het vormt een beschermende laag, de hoornlaag. Van hoorn zijn ook de nagels, klauwen, hoeven, veren en haren.

Lees verder
1981
2023-03-25
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Hoorn

Ned. gemeente in de prov. Noord-Holland. Ontstond aan de monding van het water de Gouw; kreeg 1357 stadsrecht van graaf Willem V van Holland: werd een belangrijke markt voor de omgeving, kreeg handel op de Oostzeelanden en Engeland, alsmede lakennijverheid. Hoorn, dat de zijde van Filips van Bourgondië koos, had veel te lijden van de gevolgen...

Lees verder
1981
2023-03-25
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

hoorn

In de zegsw. ergens hoorns van krijgen, er zijn geduld bij verliezen, er woedend door worden. Sam.: hoorngetromp, hoorngetoeter (BUYSSE 1959, 41).

Lees verder
1977
2023-03-25
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans (1977)

hoorn

hoorn - 1°. Penis. 2°. In de verb. hoorns dragen, door zijn vrouw bedrogen worden: en: hoorns opzetten, (haar man) bedriegen. De oorsprong van het gebruik om de bedrogen echtgenoot horens op te zetten of hem een horendrager, vroeger ook koekoek, te noemen, is tot nu toe onbekend (Stoett nr. 963). Een Hoorendrager (poogende zijn vriend, die...

Lees verder
1976
2023-03-25
Encyclopedie van het hedendaagse Friesland

Gerben Abma (1976)

HOORN

(Fr. Hoarn) Streekdorp op Terschelling, w.o. buurtschappen Oosterend en Lies. Door afslag is strand aanmerkelijk kleiner en minder aantrekkelijk geworden. Toerisme belangrijk. Herv. kerk (12e eeuw, gerest.), woonhuisgevels (18e eeuw), natuurmonument De Koegelwieck, manege. In de zomer Terschellinger volksdansen. Op 6 dec. Sunderum (Sinterklaasfee...

Lees verder
1972
2023-03-25
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Hoorn

Ned. gemeente in de prov. Noord-Holland, 24,19 km2, 50200 inw. Per 1.1.1979 werd Hoorn uitgebreid met delen van de gemeenten → Zwaag en → Blokker.

Lees verder
1971
2023-03-25
Watersport A-Z

Kramer en de Bruin (1971)

Hoorn

Hoorn - ook scheepshoorn, wordt gebruikt voor het geven van → geluidseinen. Volgens het Vaarreglement mag een klein vaartuig voor het geven van geluidseinen gebruik maken van een misthoorn (art. 49 lid 9). Beter is het een mechanische hoorn te monteren, die vanaf de stuurstand bediend kan worden.

Lees verder
1963
2023-03-25
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar (1936)

hoorn

(de, -s), (ook:) claxon. - Etym.: In AN veroud. E horn is normaal.

Lees verder
1962
2023-03-25
Muziekencyclopedie

S. van Ameringen (1962)

hoorn

koperen blaasinstrument bestaande uit een cirkelvormig gebogen slanke buis, eindigend in een wijde klankbeken, en tegenwoordig voorzien van ‘ventielen. Deze ventielen worden met de linkerhand bediend, terwijl de rechterhand in de klankbeker rust en daar speciale effecten kan vóórtbrengen. De omvang is naar de klank van Bi tot f&...

Lees verder
1958
2023-03-25
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

HOORN

(Fr.: Hoarn, hoek). Streekdorp aan de duinvoet op Terschelling, ca. io km O. van Westerschelling (273 inw.). Buurschappen: Oosterend, Lies, Formerum (gedeeltelijk) met 402 inw. Openb. en bijz. lag. school, lag. landbouwschool. Herv. kerk wrsch. 12de eeuw, restauratie in voorbereiding.

Lees verder