Wat is de betekenis van Henry Hudson?

2023-09-25
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Henry Hudson

Engels ontdekkingsreiziger, *1565, ✝ na 23.6.1611. Ontdekte in dienst van de Ned. voc; 1609 met zijn schip ‘De Halve Maan’ de naar hem genoemde Hudson Rivier, wat het begin werd van de stichting van → Nieuw Nederland; werd 1611 door zijn eigen muitend volk in een scheepje over boord gezet, waarna niets meer van hem is gehoord. Litt...

2023-09-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Henry Hudson

(✝ 1611), Engels ontdekkingsreiziger. In 1609, in dienst van de Ned. Oostindische Compagnie, ontdekte hij de Hudsonrivier. Tijdens een poging om de N.W. doorvaart te vinden in 1610 moest hij aan de Hudsonbaai overwinteren; gedood door het scheepsvolk.William H. (1841-1922), Eng. dichter, romantisch natuurbeschrijver vnl. van de Z.-Amerikaanse pampa...

Direct toegang tot alle 6 resultaten over Henry Hudson?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Henry hudson

Engels navigator en ontdekkingsreiziger (ca 1565-in Amerikaans Arctisch gebied na 23 Juni 1611), werd in 1607 uitgezonden door de Muscovy Cy om langs de Noordpool een doorvaart te vinden naar China. Op deze eerste tocht (1 Mei - 15 Sept. 1607) voer hij zover mogelijk langs Groenlands oostkust en vervolgens naar Spitsbergen; hij kwam tot ruim 80°...

2023-09-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Henry hudson

(1550/1611), Eng. zeevaarder in dienst v/d O.-I. Comp., ontdekte de H.-baai.

2023-09-25
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Henry hudson

engelsch zeevaarder, geb. 2de helft 16de eeuw, ondernam zijn eerste reis in 1607, met 10 man en een klein vaartuig; doel was het opsporen eener noordoostelijke doorvaart; H. drong ver in de Poolzee, doch moest zonder het gezochte te hebben gevonden terugkeeren; op een tweede reis, in 1608, kwam hij tot Nova-Zembla; op een derde reis, in dienst der...

2023-09-25
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Henry Hudson

engelsch zeevaarder, geb. omstr. de helft der 16e eeuw, ondernam met het doel om eene noordwestelijke doorvaart te vinden 1607 eene reis naar de oostkust van Groenland 1608 naar Nova-Zembla ; op zijn derden tocht (1609) ontdekte hij in Noord-Amerika de groote rivier, die naar hem genoemd is; en eindelijk op zijne vierde reis (1610) ontdekte hij de...