Wat is de betekenis van Henry?

2024-02-21
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Henry

Zie Hendrik

2024-02-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Henry

Henry - Eigennaam 1. (mannelijke naam) jongensnaam Zie ook henry

2024-02-21
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Henry

afk. H [naar de Amerikaanse natuurkundige]. Henry, (1797-1878)] (elektriciteitsleer) eenheid van zelfinductie.

2024-02-21
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Henry

eenheid van zelfinductie (nat.)

Wil je toegang tot alle 16 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Woordenboek automatisering

Henk Biemond (1985)

Henry

Henry Een eenheid van zelfmductie; een zelfinductie van een zodanige grootte, dat een verandering van de stroom van 1 ampere per seconde een spanning van 1 volt induceert.

2024-02-21
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Henry

m -> Hendrik (Ook Eng.).

2024-02-21
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Henry

eenheid van zelfinductie, naar Amerik. fysicus J. Henry (1797-1878).

2024-02-21
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

Henry

Hendrik.

2024-02-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Henry

v. (-’s), (electr.) eenheid van zelfinductie, nl. 1 volt bij een verandering van stroomsterkte van 1 ampère in 1 sec.

2024-02-21
Vreemde woorden in de natuurkunde en namen der chemische elementen

Prof. Dr. P.H. van Laer (1949)

Henry

Practische eenheid van coëfficiënt van zelfinductie en wederkerige inductie, genoemd naar Henry (1797-1878), die bekend is om zijn onderzoekingen betreffende inductieverschijnselen.

2024-02-21
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Henry

Joseph, (1797-1878), Amerikaans natuurkundige, bekend vanwege zijn onderzoekingen op electrisch gebied en vanwege zijn ontworpen weerkaarten. Naar hem is de eenheid van inductie genoemd : als in een geleider, door het veranderen van de stroom in een andere geleider met 1 ampère per seconde, een tegenspanning van 1 Volt geïnduceerd wordt...

2024-02-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

henry

v.; eenheid van electriciteit en magnetisme genoemd naar Jos. Henry, Amerikaans natuurkundige 1797-1878).

2024-02-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

henry

('henri) v. (-s) [Noordamerikaans natuurkundige J. Henry, ✝ 1878] eenheid van zelfinduktie nl. 1 volt bij stroomsterkteverandering van 1 ampère in 1 sekonde.

2024-02-21
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Henry

electrische eenheid voor inductiewerkingen, benoemd naar den amerikaanschen geleerde Joseph Henry, geb. 17 Dec. 1797 (of 1799) te Albany in den staat New-York, overl. 13 Mei 1878 te Washington, bekend door zijn Contributions to electricity and magnetism (Philadelphia 1839).

2024-02-21
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Henry

rad., eenheid van zelfinductie.

2024-02-21
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Henry

Henry (Patrick), een van de verdienstelijkste grondleggers der onafhankelijkheid van Noord-Amerika, werd geboren den 29sten Mei 1736 in het graafschap Hannover in Virginia, legde zich eerst toe op den handel, doch bepaalde zich vervolgens bij de regtsgeleerdheid, zoodat hij weldra als pleitbezorger kon optreden. In het begin van 1765 werd hij gekoz...