Gepubliceerd op 23-02-2021

Henry hudson

betekenis & definitie

engelsch zeevaarder, geb. 2de helft 16de eeuw, ondernam zijn eerste reis in 1607, met 10 man en een klein vaartuig; doel was het opsporen eener noordoostelijke doorvaart; H. drong ver in de Poolzee, doch moest zonder het gezochte te hebben gevonden terugkeeren; op een tweede reis, in 1608, kwam hij tot Nova-Zembla; op een derde reis, in dienst der Oost-Indische Compagnie, voer hij door straat Davis en ontdekte den mond van een groote rivier, naar hem Hudsonrivier geheeten. Zijn laatste reis deed hij in '1610 met een engelsch schip; in Juni bereikte hij Groenland; westwaarts zijn koers vervolgend, vond hij de zeestraat die eveneens zijn naam draagt (straat Hudson), en kwam, deze doorgegaan zijnde, aan de kust van Labrador en eindelijk in een groote baai, sedert Hudsonbaai geheeten.

Hier overwinterde hij. De ontberingen maakten het scheepsvolk ontevreden en het sloeg, toen H. dreigde enkelen aan land te zullen zetten aan het muiten; in Juni 1611 maakten de matrozen zich van H. meester, wierpen hem gebonden met zijn zonen en acht anderen in een sloep en gaven hem zoo prijs aan de golven. Vruchteloos zijn alle pogingen gebleven hem of iets van hem terug te vinden. Het Hakluyt-genootschap gaf uit: Henry H. the navigator (Lond. 1861); zie ook Read, Historicat inquiry concerninq Henry H. (Albany (1866).