Wat is de betekenis van Hudson?

2023-12-04
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

hudson

Engelse ontdekkingsreiziger in het begin van de zeventiende eeuw op zoek naar een noordoostelijke en noordwestelijke doorgang naar de Indische Oceaan.

2023-12-04
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Hudson

Hudson, Henry, Engels ontdekkingsreiziger in dienst van de voc, *1565, +na 23.6.1611. Hudson ontdekte in 1609 met zijn schip De Halve Maen de naar hem genoemde Hudson Rivier, wat het begin werd van de stichting van → Nieuw-Nederland. In 1611 werd hij door zijn eigen muitende scheepsvolk in een scheepje overboord gezet, waarna niets meer van hem is...


Direct alle 9 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-04
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Hudson

rivier in de staat New York (V.S.). Ontspringt op de Adirondack Mountains ; en mondt bij New York in de New York baai. 480 km lang.

2023-12-04
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Hudson

is een geheel in de staat New York gelegen ca 500 km lange rivier met een stroomgebied van 35 000 km, genoemd naar Henry Hudson, de ontdekker (1609). Zij ontspringt uit een reeks kleine meertjes in het Adirondackgebergte bij Newcomb in Essex County en stroomt vnl. in zuidelijke richting tot haar monding bij de stad New York. Enkele van de talrijke...

2023-12-04
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Hudson

rivier i/d Am. staat New-York, komt v/h Adirondackgebergte, mondt m zee bij New-York, 520 km lang.

2023-12-04
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Hudson

(h△dsәn) 1. (Henry) Engels zeevaarder, ° omstr. 1550, ontdekte de Hudson rivier, de Hudson Straat en de Hudson Baai, waar hij door zijn muitende matrozen 1611 aan de golven werd prijsgegeven. 2. v. rivier in de Verenigde Staten waaraan ➝ New York ligt, 500 km lang.

2023-12-04
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Hudson

Henry Hudson (± 1550—1611) is een van de bekende zeevaarders uit de 17de eeuw, die vooral veel gedaan heeft om de z.g. Noord-Westelijkc doorvaart, dat is de doorvaart van Europa naar Oost-Azië via het Noordwesten, dus noordelijk langs Amerika, te ontdekken. Eerst trachtte hij deze doorvaart te vinden door langs de Oostkust van Gr...

2023-12-04
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Hudson

Hudson (Henry), een beroemd Engelsch zeeman, ondernam in 1607 met een klein schip, bemand met 10 matrozen, een ontdekkingstogt om eene noord-oostelijke doorvaart naar China te zoeken, drong ver in de Poolzee door, doch moest in September naar Engeland terugkeeren. Op een tweeden togt in 1608 bereikte hij Nova-Zembla. Eene derde reis volvoerde hij i...

2023-12-04
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Hudson

1) stad in den n.-amerik. staal NewYork, hoofdplaats van het graafschap Columbia, 22 mijlen benoorden New-York. aan de rivier H., die hier bevaarbaar wordt; is in 1784 gesticht,en heeft 7000 inw. 2) Nieuw-B., vlek met 2000 inw. in den n.-amerik. staat New-York, 2 uren gaans bewesten Angelica. 3) H., de voornaamste rivier van den n.-amerik. staat Ne...