Wat is de betekenis van Hellend vlak?

2024-02-22
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

hellend vlak

('hellənt) o. (-e -ken) vlak dat niet horizontaal en niet vertikaal staat. Enc. Plaatst men op een hellend vlak HV een bol B, dan zal deze met een zekere kracht, de komponent K1B tegen het hellend vlak drukken en met een andere kracht, de komponent K2B, van de helling willen rollen. Wordt nu met een kracht even groot als K2 evenwijdig met vlak...

2024-02-22
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Hellend vlak

Hellend vlak - ieder plat vlak, dat met een horizontaal vlak een hoek maakt die kleiner is dan een rechten hoek. Hoe scherper bedoelde hoek is, des te kleiner is de snelheid van een lichaam dat langs het h. v. afdaalt. Was er geen wrijving, dan zou de versnelling van een lichaam op het h. v. gelijk zijn aan die van een vrij vallend lichaam, vermeni...

2024-02-22
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

hellend vlak

ieder plat vlak dat een hoek Θ<9O° maakt met een horizontaal vlak. Wanneer er geen wrijving is, zal een voorwerp, geplaatst op een hellend vlak, omlaag glijden onder invloed van een kracht F = mg sin Θ, die steeds kleiner is dan het gewicht mg van het voorwerp. In dit verband kan een hellend vlak dienen om de eenparig versnelde b...

2024-02-22
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Hellend vlak

ieder vlak dat met een horizontaal of waterpas vlak een hoek maakt die kleiner is dan een rechten hoek. Hoe scherper bedoelde hoek is, des te zwakker is de snelheid van een lichaam dat langs het H. afdaalt.

Wil je toegang tot alle 5 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-22
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Hellend vlak

Hellend vlak (Een) is een vlak, hetwelk een hoek maakt met een horizontaal vlak. In bijgaande figuur is AB de grondlijn, AC de lengte, en de loodlijn CB de hoogte van het hellend vlak. De hoek p' wordt de helling van het vlak genoemd. Plaatst men een ligchaam P op het hellend vlak, dan zal het tengevolge van de zwaartekracht er afglijden. Immers on...