Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 27-06-2020

hellend vlak

betekenis & definitie

ieder plat vlak dat een hoek Θ<9O° maakt met een horizontaal vlak. Wanneer er geen wrijving is, zal een voorwerp, geplaatst op een hellend vlak, omlaag glijden onder invloed van een kracht F = mg sin Θ, die steeds kleiner is dan het gewicht mg van het voorwerp.

In dit verband kan een hellend vlak dienen om de eenparig versnelde beweging te bestuderen. Is er wel wrijving dan is de versnelling nog kleiner; het lichaam zal alleen dan in beweging komen als de hellingshoek Θ groter is dan de wrijvingshoek (→wrijving). Een loopplank om met een kruiwagen lasten naar omhoog te brengen is een eenvoudige toepassing van een hellend vlak.