Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Gepubliceerd op 24-01-2019

Hellend vlak

betekenis & definitie

Hellend vlak - ieder plat vlak, dat met een horizontaal vlak een hoek maakt die kleiner is dan een rechten hoek. Hoe scherper bedoelde hoek is, des te kleiner is de snelheid van een lichaam dat langs het h. v. afdaalt. Was er geen wrijving, dan zou de versnelling van een lichaam op het h. v. gelijk zijn aan die van een vrij vallend lichaam, vermenigvuldigd met den sinus van den hoek, dien het h. v. met de horizontale richting maakt. Is er wel wrijving, dan zal de versnelling kleiner zijn; het lichaam zal alleen dan in beweging geraken, wanneer de hoek van het h. v. met de horizontale richting kleiner is dan de wrijvingshoek.