Wat is de betekenis van heil?

2020
2020-11-26
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Heil

Zie Heile

2019
2020-11-26
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

heil

heil - Zelfstandignaamwoord 1. welzijn, voorspoed, redding, verlossing Veel heil en zegen! (nieuwjaarswens) 2. voordeel. Ik zie daar geen heil in. Woordherkomst Afgeleid van heel (onaangetast, volledig). Antoniemen onhei...

Lees verder
1997
2020-11-26
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

heil

zie hel.

1973
2020-11-26
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

heil

[→heel, ongeschonden], o., 1. welzijn, welvaart, voorspoed: hij zorgt voor het — van de staat; tot — van de mensheid; iemand veel — en zegen wensen, zegenwens met nieuwjaar; 2. gelukkige uitkomst, voordeel, baat: daar is geen bij te halen; ik zie er geen in, ik zie niets in dat plan; 3. behoud, redding: zijn — in de v...

Lees verder
1955
2020-11-26
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

HEIL

zie Heiland.

1898
2020-11-26
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Heil

HEIL, o. welzijn, welvaart, voorspoed hij zorgt voor het heil van den staat; iem. veel heil en zegen wenschen, zegenwensch met Nieuwjaar; — nut; tot heil der menschheid; moge het u tot heil strekken, heilzaam voor u zijn; — voordeel, baat: daar is geen heil bij te halen; ik zie er geen heil in, ik verwacht van die handelwijze geen doel...

Lees verder
1870
2020-11-26
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Heil

Heil beteekent bij ons en bij onze Duitsche naburen een toestand van volkomenheid. Het daarmede verbondene werkwoord, b|j de Duitschers heilen, is echter bij ons heelen (tot den voormaligen toestand van geheelheid brengen of genezen) geworden. Het woord Heiland, als naam van Jezus gebruikt, is daarvan het tegenwoordig deelwoord, zoodat het woord He...

Lees verder