Wat is de betekenis van Gouden Eeuw?

2019
2021-05-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Gouden Eeuw

Zelfstandig Naamwoord Gouden Eeuw v 1. (figuurlijk) een periode van grote welvaart, productiviteit of bloei van cultuur en kunst Sy is al vaal en loof door 't bekennent bedryven Des Hollanders ghemaeckt: Doch om des Wijsheyts Vin Blijft Athenen den naem, en Hollandt het ghewin, Soo dat nu weder is de Goude...

Lees verder
2017
2021-05-18
Bijlesnetwerk

Bijlesnetwerk verzorgt bijles in heel Nederland

Gouden Eeuw

De Gouden Eeuw is een periode van economische, wetenschappelijke en culturele bloei in de Nederlandse geschiedenis die het grootste deel van de zeventiende eeuw besloeg. Wanneer over de Gouden Eeuw wordt gesproken, heeft men het vrijwel altijd over de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Ondanks de naam bestond deze niet uit zeven, maar acht...

Lees verder
2009
2021-05-18
Geschiedenis & Samenleving

Geschiedenis & Samenleving

gouden eeuw

Andere naam voor de zeventiende eeuw, verwijzend naar de economische en culturele bloei in de Republiek.

2004
2021-05-18
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Gouden eeuw

De periode van welvaart en bloei in kunst, techniek en wetenschap in de Republiek (1588-1672).

1994
2021-05-18
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Gouden Eeuw

Gouden Eeuw, tijd van bloei van de Noordelijke Nederlanden, circa 1585-1670; er was echter geen sprake van algemene welvaart; grote groepen van de bevolking hadden een armoedig bestaan.

1990
2021-05-18
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

gouden eeuw

gouden eeuw - De meest voorspoedige periode in de geschiedenis van iets; de periode van de grootste ontwikkeling of prestaties.

1981
2021-05-18
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gouden eeuw

oorspronkelijk een legendarische periode van vrede en welvaart, waarin de eerste mensen zouden hebben geleefd. Er zijn verscheidene Gouden Eeuwen bekend: de periode van Perikles, de tijd van keizer Augustus, die van koningin Elisabeth I van Engeland, en in onze geschiedenis de tijd van macht en bloei van de Republiek van 1600-1...

Lees verder
1981
2021-05-18
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gouden Eeuw

de tijd van bloei van de Nederlanden, 1585-ca. 1670. echter geen tijd van algemene welvaart. → Nederland.

1961
2021-05-18
Mythologische Encyclopedie

Geschreven door Dr. A. van Anken

GOUDEN EEUW

In de Romeinse mythologie: het paradijselijke oertijdperk onder de heerschappij van Saturnus. Een periode van volmaakte vrede en voorspoed. Oorlog en strijd waren onbekend, wetten overbodig. De aarde bracht vanzelf haar vruchten voort en zelfs onder de dieren heerste vrede (Ov. 1,89 e.v.).Zie Saturnus

Lees verder
1949
2021-05-18
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gouden eeuw

sage bij vele volkeren, aanduidende een tijd, waarin de aarde vanzelf gewas voortbracht, de mensen zonder arbeid en smarten waren en de verscheurende dieren in vrede met de andere leefden; ook naam, o.a. gegeven aan de 17e eeuw in de vaderlandse geschiedenis.

1933
2021-05-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gouden Eeuw

Gouden Eeuw - Gouden Eeuw is de geijkte term van Klassieke auteurs voor den tijd, „dat de menschen vrijuit leefden zonder zorg, arbeid of pijn zooals de goden; zonder de bezwaren van den ouden dag en altijd bereid tot tafelgenot; ze stierven als sliepen ze in”; de tijd, „dat de akker vanzelf vrucht droeg enz.” Zoo o.a. Hesio...

Lees verder
1928
2021-05-18
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gouden Eeuw

Het is moeilijk binnen een klein bestek te zeggen, wat de Gouden Eeuw van ons land was en wat die eigenlijk betekend heeft. Wanneer was de Gouden Eeuw? Het antwoord kan luiden: van tussen 1570—1590 tot 1670—1700. Wij beginnen dan in 1572 (het begin van de losmaking van Spanje) of in 1588, als de Armada verslagen is, tot rond 1700. Maar...

Lees verder
1922
2021-05-18
Wetenswaardig Allerlei

Wetenswaardig Allerlei door T. Pluim, uitgave 1922

Gouden eeuw

Bij alle volken der oudheid vindt men het geloof, dat de eerste mensengeslachten in een gelukzaligen toestand van onschuld en reinheid leefden. Maar hoe ouder het menselijk geslacht werd, hoe meer het verdorven werd. De Griekse en Latijnse dichters verdeelden het leven der mensheid in eenige tijdperken („eeuwen"), die zij met den naam van een metaa...

Lees verder
1921
2021-05-18
Levende taal

T. Pluim - 1921

Gouden eeuw

De Grieksche en Latijnsche dichters verdeelden de geschiedenis der menschheid in vier tijdperken, die zij naar het steeds afnemend geluk aanduiden door de metalen: goud, zilver, koper en ijzer. Het eerste, het gouden tijdperk, kenmerkte zich door het hoogste geluk en volkomen reinheid van zeden. Vandaar, dat men het schoonste tijdperk van een of an...

Lees verder
1870
2021-05-18
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gouden eeuw

Bij de meeste volkeren en godsdienstige genootschappen vindt men de sage van eene gouden eeuw, namelijk van een tijd, waarin de aardbodem, zonder arbeid te vorderen, ruimschoots in de behoeften der menschen voorzag, — waarin zelfs de verscheurende dieren in onderlinge vrede leefden, — en waarin de mensch, vrij van alle ondeugden en zorgen, een onge...

Lees verder