Wat is de betekenis van Gouden standaard?

2022
2022-12-06
Krijn Soeteman

Wetenschapsjournalist

Gouden standaard

Een monetair systeem waarin de rekeneenheid is gekoppeld aan het gewicht van goud, vergelijkbaar met de zilveren standaard. Goud als geld bestaat al heel lang, praktisch gezien sinds er munten geslagen worden. Voor de achttiende eeuw werd het echter niet gebruikt als standaard. De zilverstandaard is wat dat betreft veel ouder. Voor ons is het syst...

Lees verder
1996
2022-12-06
Liek Mulder

Auteur van o.a. Historische gids van de 20e eeuw (Uitgave 1996)

Gouden standaard

Een geldstelsel waarbij de munteenheid inwisselbaar is tegen een vaste, door de wet bepaalde hoeveelheid goud. De centrale bank koopt en verkoopt goud tegen een vastgestelde prijs. In het internationale betalingsverkeer is de goudhandel vrij. De wisselkoersen schommelen binnen betrekkelijk nauwe grenzen, omdat ze door hun waarde in goud worden bepa...

Lees verder
1994
2022-12-06
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Gouden Standaard

Gouden Standaard, een vaste band tussen goud en geld, doordat in omloop zijnde ruilmiddelen altijd met een vaste onderlinge ruilvoet kunnen worden omgewisseld in het goud dat als standaardgeld fungeert. De gouden standaard werd in de 19e eeuw het algemeen heersende geldstelsel. Met een onderbreking tijdens en na de Eerste Wereldoorlog bleef het gel...

Lees verder
1992
2022-12-06
Basisboek Methoden en Technieken

Basisboek Methoden en Technieken

Gouden standaard

IJkingsinstrument voor de representativiteit van nationale en regionale steekproeven.

1973
2022-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

gouden standaard

metallieke →geldstandaard, waarbij een vaste band bestaat tussen geld en goud, doordat in omloop zijnde ruilmiddelen altijd met vaste onderlinge ruilvoet kunnen worden omgewisseld in het goud dat als standaardgeld fungeert. Door de koppeling van de functie van rekeneenheid aan een ruilmiddel, fungeerde een bepaald gewicht aan goud tevens als w...

Lees verder
1949
2022-12-06
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Gouden Standaard

geldstelsel, dat als standaard van waarde het goud heeft aanvaard. Bij de wet wordt vastgesteld de hoeveelheid fijn goud, welke de munteenheid (of veelvoud daarvan: in Ned. is bv. de gulden munteenheid, terwijl slechts voor het 5en 10-guldenstuk een goudgehalte was voorgeschreven) moet bevatten. Bij de zuivere G. kan ieder naar believen bij de cent...

Lees verder
1947
2022-12-06
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Gouden standaard

noemt men de se-dert het midden van de 19de eeuw tot in het begin der jaren 1930 min of meer gebruikelijke muntstandaard,waarbij een vaste waardeverhouding tussen de geldeenheid en het goud werd aanvaard. In het land met de gouden standaard gold derhal-ve een vaste goudprijs, waartegen het metaal door de centrale bank moest worden geen verkocht. (&...

Lees verder
1940
2022-12-06
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Gouden standaard

zie: Geld.

1937
2022-12-06
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gouden standaard

Onder standaard verstaat men den grondslag van een muntstelsel. Bij den gouden standaard is goud de grondslag, dus het wettige betaalmiddel tot elk bedrag. Aangezien muntslaan ten doel heeft, het ongemak te voorkomen, bij iedere betaling genoodzaakt te zijn, goud te wegen en het gehalte ervan te bepalen, heeft ieder het recht, bij de Rijksmunt wett...

Lees verder
1933
2022-12-06
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Gouden standaard

muntstelsel, waarvan de grondslag gevormd wordt d/d gouden standaardmunt.

1933
2022-12-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gouden standaard

Gouden standaard - Geldstelsel, waarbij: a) het goud den grondslag vormt van het geld; b) het goud vrij mag worden aangemunt en gouden munt vrij mag worden versmolten; c) de gouden munt wettig betaalmiddel is tot ieder bedrag. Een bijz. vorm van den g. s. is de zgn. → goudkernstandaard. Zie ook → Goudvraagstuk ; Goudwisselstandaard. Zie...

Lees verder
1916
2022-12-06
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Gouden standaard

Het in de meeste landen vastgestelde goudgeld als betaalmiddel, dat tot elk bedrag moet werden ontvangen.

1916
2022-12-06
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gouden standaard

Gouden standaard - zie MUNTSTANDAARD.

1908
2022-12-06
Vivat

Schrijver op Ensie

Gouden standaard

muntstelsel met goudgeld tot standaardmunt, muntstelsel dat alleen gouden munt als standaardgeld, d. i. als geld met onbeperkte wettige betaalkracht, toelaat, terwijl zilver slechts voor pasmunt wordt gebezigd en niet dan tot een bepaald bedrag in betaling behoeft te worden aangenomen (in Duitschland b.v. slechts tot 20 mark). Reeds in de 14de en 1...

Lees verder