Wat is de betekenis van eeuw?

2020
2022-08-19
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

eeuw

Het begrip eeuw heeft 3 verschillende betekenissen: 1) periode van honderd jaar. periode van honderd jaar, gerekend vanaf een willekeurig tijdstip. 2) honderdjarig tijdvak. elk van de opeenvolgende periodes van honderd jaar die men in een tijdrekening telt vanaf een specifiek referentiepunt, en die in onze jaartelling, uitgaande van...

Lees verder
2019
2022-08-19
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

eeuw

eeuw - Zelfstandignaamwoord 1. (tijdrekening), (eenheid) een periode van 100 jaar Op 1 januari 2001 begon de 21e eeuw. 2. iets wat zeer lang duurt Het duurde eeuwen voordat de vrouwen eindelijk klaar waren met het telefoongesprek. Woordherk...

Lees verder
2018
2022-08-19
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

eeuw

eeuw - zelfstandig naamwoord 1. periode van 100 jaar ♢ in de vorige eeuw waren er nog geen auto's 1. ik heb hem in geen eeuwen gezien [al een hele tijd niet] 2. de eeuwen kunnen...

Lees verder
1973
2022-08-19
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Eeuw

v./m. (-en), 1. tijdvak van honderd jaren: een eeuw geleden; elk van die tijdvakken van een (m.n. van onze) jaartelling: de 20e eeuw, de tijd van 1 jan. 1901— 31 dec. 2000; de eeuwen, de tijden: in de loop der eeuwen; 2. (als hyperbool) lange tijd: ik heb ze in geen eeuw gezien; als men moet wachten, duurt een uur soms een eeuw, zeer lang;...

Lees verder
1952
2022-08-19
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Eeuw

s., ieu.

1950
2022-08-19
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Eeuw

v. (-en), 1. tijdvak van honderd jaren: een eeuw geleden; de 18de eeuw, de tijd van 1700 tot 1800; — de eeuwen, de tijden: in de loop der eeuwen; 2. geruime tijd: ik heb ze in geen eeuw gezien; als men moet wachten, duurt een uur soms een eeuw, zeer lang; 3. tijdvak, tijdperk, tijd in verband met personen...

Lees verder
1947
2022-08-19
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

EEUW

(Latijn saeculum) noemt men een tijdperk van 100 jaren. De eerste eeuw van de Christelijke zowel als van iedere andere jaartelling begint met het jaar 1 en eindigt met 100, de 2de eeuw begint met 101 en eindigt met 200, enz. Men gebruikt het woord eeuw echter ook in de betekenis van een onbepaald tijdvak, wanneer men spreekt van de gouden eeuw onze...

Lees verder
1937
2022-08-19
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

eeuw

v. eeuwen (1 tijdvak van honderd jaar; 2 tijdperk van een tamelijk groot aantal jaren; tijd): 1. de drukkunst met losse typen dateert van de 15e eeuw na C.; 2. de eeuw van Frederik Hendrik; zie gouden, ijzeren; ik heb je in geen eeuw gezien; zegsw. eeuw en dag, zeer lang.

Lees verder
1933
2022-08-19
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Eeuw

tijdperk v. 100 jaar, figuurlijk ook gebruikt v langere tijdruimte (Gouden Eeuw).

1933
2022-08-19
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Eeuw

tijdperk van honderd jaren, zoowel dat, gelegen tusschen twee door 100 deelbare jaartallen (17e eeuw = 1600-1700) als van honderd willekeurige opeenvolgende jaren, bijv.: het was in 1748 een eeuw geleden, dat de Vrede van Munster (1648) gesloten werd. De eeuwen vóór de eerste der Christelijke jaartelling worden teruggeteld en gewoonli...

Lees verder
1926
2022-08-19
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Eeuw

In het Oude Testament heeft dit woord de gewone beteekenis (Job 22 : 15; Ps. 77 : 6; 145 : 13; Pred. 1 : 10; 9:6; Jerem. 7 : 7; 25 : 5; Hab. 3 : 6) met uitzondering van Ps. 89 : 48, waar het levensduur en Pred. 3:11, waar het eeuwigheid beteekent. In het Nieuwe Testament wordt meermalen onderscheid gemaakt tusschen deze eeuw, d. i. den tijd, waarin...

Lees verder
1916
2022-08-19
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Eeuw

Eeuw - tijdruimte van honderd jaren. De 20e E. loopt van 1 Jan. 1901 tot 31 Dec. 2000. Dit schijnt van zelf te spreken, daar elke telling met 1 en niet met 0 begint, en dus de eerste eeuw met het jaar 1 is begonnen. Toch is er in 1899 nog al over gediscussieerd, of de 20e eeuw niet met 1 Jan. 1900 behoorde te beginnen en werden er in 1900 zelfs in...

Lees verder
1898
2022-08-19
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Eeuw

EEUW, v. (-en), tijdvak van honderd jaren; — ik heb ze in geene eeuw gezien, geruimen tijd niet; — als men moet wachten, duurt een uur soms eene eeuw, zeer lang; — tijdvak, in de geschiedenis beroemd door de regeering van groote vorsten, b. v. de eeuw van Augustus, de eeuw van Lodewijk XIV, van Frederik Hendrik; — de goud...

Lees verder
1870
2022-08-19
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Eeuw

Eeuw (Eene) noemt men een tijdperk van 100 jaren. Men gebruikt dat woord echter ook in de beteekenis van een onbepaald tijdperk, wanneer men spreekt van de gouden eeuw onzer letterkunde, van de eeuw van Lodewijk XIV, van de gouden, zilveren, koperen en ijzeren eeuw volgens Ovidius enz.