2019-10-20

goede

goede - Bijvoeglijk naamwoord 1. verbogen vorm van de stellende trap van goed

2019-10-20

Goede

Eenstammige verkorting van een Germaanse naam met god- 'god' of goed- 'goed' (zie god- en Gobert). Heiligennaam: Gudula (Frans Sainte Gudule), patrones van Brussel. Zij was de dochter van de heilige Amalberga, zus van de heilige Reineldis en Emebert en petekind van de heilige Geertruida van Nijvel; gestorven 712 (volgens de traditie); kerkelijke feestdag: 8 januari. In 1047 werd haar lichaam overgebracht naar de St.-Michaelskerk in Brussel, die tot voor enige jaren St.-Goedele heette, in de volk...

2019-10-20

Goede

Goede (Willem), een Nederlandsch godgeleerde, geboren in 1764, studeerde te Jena en werd achtervolgens predikant bij de Luthersche gemeenten te Doetichem en te Kampen. Hier echter legde hij het leeraarsambt neder en ging over tot de Remonstrantsche broederschap, waarna hij in 1795 beroepen werd tot predikant der Remonstrantsche gemeente te Rotterdam. In 1820 verkreeg hij een eervol emeritaat, en overleed te Kampen den 14den Februarij 1839. Hij schreef onder anderen: „Godsdienstig magazijn voor...