Wat is de betekenis van Goederen?

2019
2021-03-03
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

goederen

goederen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord goed

Lees verder
2018
2021-03-03
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Goederen

Goederen zijn tastbare producten, zoals voedingsmiddelen, duurzame consumptieartikelen, machines en dergelijke.

2003
2021-03-03
De Nederlandse Economie 2003

Geschreven door CBS, 2003

Goederen

Tastbare producten, zoals voedingsmiddelen, duurzame consumptieartikelen, machines en dergelijke.

1990
2021-03-03
Kernpunten van de economie

Alle begrippen uit de economie

Goederen

In het algemeen middelen die in de behoeften van de mensen kunnen voorzien.

1973
2021-03-03
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

goederen

o. (mv.), alle stoffelijke en onstoffelijke middelen die dienen ter behoeftebevrediging. (e) economie. In economische zin is onder het begrip goederen mede begrepen de dienstverlening. Kenmerkend voor de economische goederen is hun schaarste, in die zin dat voor hun verkrijging zekere offers (kosten) moeten worden gebracht. Bovendien zijn zij alter...

Lees verder
1949
2021-03-03
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Goederen

middelen ter bevrediging van menselijke behoeften; onderscheiden in economische en vrije G. Goede Steden die steden in Holland en Zeeland, waarover de graaf onmiddellijk gezag uitoefende en door hem ter Statenvergadering werden opgeroepen; de andere steden werden hier door hun heer vertegenwoordigd.

Lees verder
1940
2021-03-03
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Goederen

De G. vormen het voornaamste, of, zoo men met J. B. Say de diensten als onstoffelijke G. met deze wil samenvatten, uitsluitende middel tot bevrediging van onze materiëele en geestelijke behoeften en zijn als zoodanig het object van ons economisch handelen en van de economische wetenschap als onderzoek van de verschijnselen die zich hierbij voo...

Lees verder
1910
2021-03-03
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Goederen

Goederen - rek., wordt gedeb. voor alle inkoopen van goederen voor eigen rekening, met de onmiddellijk daaruit voortvloeiende onkosten, en gecred. voor alle verkoopen daarvan, alsook voor de overdrachten naar bijzondere rekeningen, en bij afsluiting voor de aangenomen waarde van den eindvoorraad.

1898
2021-03-03
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Goederen

zie Have.