Wat is de betekenis van goedendag?

2020
2021-03-03
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

goedendag

Het begrip goedendag heeft 3 verschillende betekenissen: 1) expressie voor een groet. gebruikelijke expressie die een vriendelijke of vaak ook louter beleefde groet uitdrukt bij een ontmoeting of afscheid. De vorm goeie(n)dag is minder formeel dan goedendag. 2) groet overdag. vriendelijke of louter beleefde groet bij een ontmo...

Lees verder
2019
2021-03-03
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

goedendag

goedendag - Tussenwerpsel 1. een groet waarbij men iemand toewenst dat de dag goed zal wezen "Goedendag" zei hij wat stijfjes en nam plaats in de treincoupé. Woordherkomst > accusatief van een goede dag: eenen goeden dag met het invoegsel -n-

Lees verder
2018
2021-03-03
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

goedendag

goedendag - tussenwerpsel uitspraak: goe-den-dag 1. begroeting overdag ♢ goedendag kinderen! Tussenwerpsel: goe-den-dag Synoniemen gedag, goeiendag

Lees verder
1949
2021-03-03
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Goedendag

middeleeuws wapen der boeren, stok met aan het eind één of meer ijzeren prikkels (gebruikt in de Slag der Gulden Sporen, 1302).

1933
2021-03-03
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Goedendag

Goedendag - ook goudendar, in de M.E., vooral door boeren gebruikte knuppel, met aan het eindscherpe punten; ook met een ketting, waaraan een met ijzeren punten bezette kogel of een zware steen bevestigd was.

1916
2021-03-03
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Goedendag

Goedendag - een knotsvormig wapen uit de Middeleeuwen. De naam houdt vermoedelijk verband met de gewoonte, dat men op het oogenblik, waarop men zijn tegenstander met dat wapen neervelde, „goedendag” zeide. De g. werd vervaardigd door onder den bast van een tak, als deze nog zeer jong was, steentjes te duwen, die dan geleidelijk in het hout vastgroe...

Lees verder
1914
2021-03-03
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

goedendag

goedendag, - m., middeleeuwsch krijgswapen; een puntige knots.

1898
2021-03-03
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Goedendag

m. (-s), (hist.) eene knots, aan het dikke einde met ijzeren punten beslagen, in de middeleeuwen als wapen gebruikt.