Wat is de betekenis van Goede Vrijdag?

2021
2021-04-22
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is een christelijke dag. Christenen herdenken dan het lijden en sterven van Jezus Christus op Golgotha. Goede Vrijdag is de dag voor Pasen. Op deze dag werd Jezus Christus aan het kruis genageld omdat het joodse volk hem als iemand beschouwde die het volk van het rechte pad afbracht. Deze beslissing moest worden genomen door Pontius P...

Lees verder
2019
2021-04-22
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag - Eigennaam 1. de vrijdag voor Pasen De dag na Witte Donderdag is Goede Vrijdag.

Lees verder
1990
2021-04-22
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag - Verwijst naar de vrijdag voor Pasen in de Goede Week. Op deze dag wordt de kruisiging van Jezus Christus herdacht. Het is in liturgische kerken een dag van boetedoening. Goede Vrijdag en de daaropvolgende Stille Zaterdag zijn de enige twee dagen van het jaar dat in de rooms-katholieke kerk de mis niet wordt gevierd. Tot de rite beho...

Lees verder
1981
2021-04-22
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Goede vrijdag

de dag waarop de christenen de dood van Christus herdenken. De katholieken houden op die dag bijzondere plechtigheden (o.a. de kruisverering). In sommige protestantse kerken wordt dan het Avondmaal gevierd.

Lees verder
1973
2021-04-22
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Goede Vrijdag

in het christendom de herdenkingsdag van Jezus’ dood (twee dagen vóór Pasen). Al in de 3e eeuw was Goede Vrijdag een dag van bezinning en vasten. Sinds de 4e eeuw ontwikkelde zich de liturgische viering ervan te Jeruzalem, vanwaar zij zich verbreidde over de hele christelijke wereld. De rooms-katholieke liturgie viert dit feit m...

Lees verder
1955
2021-04-22
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

GOEDE VRIJDAG

De viering van de Passie op Goede Vrijdag, reeds vroegtijdig van de Paasviering afgesplitst, is ook nu nog onverbrekelijk met de viering van de Opstanding en verheerlijking des Heren verbonden. Evenals op andere dagen van de Goede Week heeft de liturgie van Goede Vrijdag een archaïsche eenvoud bewaard. De heilige dienst begint met een synaxis...

Lees verder
1949
2021-04-22
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Goede Vrijdag

rouwdag, ter herinnering aan de kruisdood des Heren. De enige dag in het jaar waarop in de R.K. kerk geen mis wordt opgedragen. Ook in Prot. kerken wordt de G. of geregeld gevierd (Luth.) of steeds meer gevierd als gedenkdag van het sterven van Christus.

Lees verder
1937
2021-04-22
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Goede Vrijdag

De Vrijdag voor Paschen, de gedenkdag van het sterven van Jezus. Het „goede” is het geluk, dat Hij aan zijn volk gaf, door voor hen te lijden en zoo te boeten voor hun zonden. Ook in Engeland spreekt men van Goede Vrijdag; in Duitschland van Klaagvrijdag (Charfreitag) naar de lezing van de klaagliederen van Jeremia. In Bohemen zegt men...

Lees verder
1933
2021-04-22
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag - herinneringsdag van den Kruisdood des Heeren, waarmede het Paaschmysterie aanvangt, dat in ’s Heeren Verrijzenis ten derden dage zijn voltooiing vindt, om welke reden eertijds de G. V. ook met den naam van Pascha werd aangeduid, op gelijke wijze als de Verrijzeniszondag (Kruispaschen, Verrijzenispaschen; → Paschen). De li...

Lees verder
1916
2021-04-22
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Goede vrijdag

Goede vrijdag - de sterfdag van Jezus, twee dagen vóór Paaschfeest. Hij wordt nog in de le eeuw als feria sixta van de lijdensweek gevierd, later als strenge vastendag. In de R.K. kerk, die dan in rouw is, bestaat de godsdienstoefening op dezen dag uit verschillende plechtigheden, o.a. ontblooting en vereering van het kruis; G. V. is de eenige dag...

Lees verder