Wat is de betekenis van geslagen?

2019
2023-01-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

geslagen

geslagen - Werkwoord 1. voltooid deelwoord van slaan Synoniemen (gewestelijk) geslaan Zie ook geslaagd

Lees verder
1973
2023-01-29
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

geslagen

bn., 1. (van metaal) bewerkt doordat er met b.v. een hamer op geslagen is: ijzer, smeedijzer; goud, zilver, geplet, bladgoud, -zilver; 2. een vijand, een onverzoenlijke, een gezworen vijand.

Lees verder
1949
2023-01-29
Boevenjargon

Geschreven door Professor Henry Roskam

geslagen

gestolen.

1937
2023-01-29
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

geslagen

bn. (1 onverzoenlijk, gezworen; 2 vol; 3 plat gehamerd; 4 Z.-N. ontsteld): 1. een geslagen vijand van iets zijn, een heftige afkeer van iets hebben; 2. een geslagen uur; 3. geslagen goud; 4. Z.-N. hij was als van de hand Gods geslagen; nog: Z.-N. geslagen vlees, schoon aan de haak.

Lees verder
1930
2023-01-29
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

geslagen

(gə'sla:gən) bn. 1. plat gehamerd : goud. 2. gezworen, onverzoenlijk : een vijand van iets zijn. 3. geheel verlopen, vol: een uur.

Lees verder
1914
2023-01-29
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

geslagen

geslagen - (argot) gestolen.

1898
2023-01-29
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Geslagen

GESLAGEN, bn. een geslagen vijand, een onverzoenlijke, een gezworen vijand zij zijn geslagen vijanden; hij is een geslagen vijand van wandelen, hij heeft een afkeer van wandelen; — een geslagen uur, een uur dat geheel verloopen is, een vol uur ik zit hier al een geslagen uur te wachten.

Lees verder
1864
2023-01-29
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Geslagen

Geslagen, bw. zie SLAAN. *-, bn. - goud, - koper, bladgoud, bladkoper; tot ridder -, met plegtigheid als lid eener ridderorde opgenomen, (oudt.) - tot den ridderstand verheven; - vijand, doodsvijand, onverzoenlijke vijand. *...SLAGT, (B. *...SLACHT), o. gmv. geslagt vee. -, belasting op het vleesch. *...SLEEP, o. gmv. *...SLEPEN, dw. zie SLIJPEN...

Lees verder