Wat is de betekenis van geslagen?

2024-05-26
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-26
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

geslagen

geslagen - Werkwoord 1. voltooid deelwoord van slaan Synoniemen (gewestelijk) geslaan Zie ook geslaagd

2024-05-26
Boevenjargon

Professor Henry Roskam (1949)

geslagen

gestolen.

2024-05-26
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

geslagen

bn. (1 onverzoenlijk, gezworen; 2 vol; 3 plat gehamerd; 4 Z.-N. ontsteld): 1. een geslagen vijand van iets zijn, een heftige afkeer van iets hebben; 2. een geslagen uur; 3. geslagen goud; 4. Z.-N. hij was als van de hand Gods geslagen; nog: Z.-N. geslagen vlees, schoon aan de haak.

2024-05-26
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

geslagen

(gə'sla:gən) bn. 1. plat gehamerd : goud. 2. gezworen, onverzoenlijk : een vijand van iets zijn. 3. geheel verlopen, vol: een uur.

2024-05-26
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

geslagen

bn., 1. (van metaal) bewerkt doordat er met b.v. een hamer op geslagen is: ijzer, smeedijzer; goud, zilver, geplet, bladgoud, -zilver; 2. een vijand, een onverzoenlijke, een gezworen vijand.

2024-05-26
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

geslagen

geslagen - (argot) gestolen.

2024-05-26
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Geslagen

GESLAGEN, bn. een geslagen vijand, een onverzoenlijke, een gezworen vijand zij zijn geslagen vijanden; hij is een geslagen vijand van wandelen, hij heeft een afkeer van wandelen; — een geslagen uur, een uur dat geheel verloopen is, een vol uur ik zit hier al een geslagen uur te wachten.

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-26
Prisma Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)