Wat is de betekenis van Een geslagen vijand?

2024-04-24
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Dr. E. Schröder (1980)

Een geslagen vijand

Merkwaardig is, dat men onder een geslagen vijand niet verstaat: een vijand die men geslagen heeft, maar: een doodsvijand. Het Middelnederlands heeft: een dootgeslagen viant in de zin van: een vijand om dood te slaan, een vijand met wie men op leven en dood strijdt. Natuurlijk is geslagen eigenlijk het voltooide deelwoord van het werkwoord slaan, m...

2024-04-24
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Een geslagen vijand

een doodvijand, een grote vijand; Mnl. een dootslagen viant, wat bet. een vijand om dood te slaan, met wie men strijdt op leven en dood (vgl. voor de overgang tot bnw. gebeten op). Niet wsch. is dat geslagen hierin dezelfde bet. heeft als in de uitdr. een geslagen uur, d.i. een geheel, vol uur; een betekenis die zich uitbreidde tot „ruim, gro...

2024-04-24
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Een geslagen vijand

D.w.z. een doodvijand, een groote vijand. Het adjectief geslagen heeft hier de beteekenis van groot, volslagen', en is eerst gezegd van den tijd, bijv. een geslagen uur, d.i. een vol uur. Daarna kreeg het eene algemeene bet. van vol, ruim, groot en kon men spreken van geslage spotters en geslage smulsters, da...

2024-04-24
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Een geslagen vijand

een doodvijand, een grote vijand; Mnl. een dootslagen viant, wat bet. een vijand om dood te slaan, met wie men strijdt op leven en dood (vgl. voor de overgang tot bnw. gebeten op). Niet wsch. is dat geslagen hierin dezelfde bet. heeft als in de uitdr. een geslagen uur, d.i. een geheel, vol uur; een betekenis die zich uitbreidde tot „ruim, gro...