Wat is de betekenis van Uit de lijken geslagen zijn?

1977
2022-09-28
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Uit de lijken geslagen zijn

onthutst, geheel verslagen zijn, uit de naven zijn. De uitdr., die sinds beg. 17de e. gangbaar is, is ontleend aan het zeewezen. Onder de lijken (Nd. Liek; Hd. Leik) verstaat men de touwen die als omlijsting, als rand om de zeilen vastgenaaid worden en dienen om het uitscheuren te voorkomen. In letterlijke zin is dus uit de lijken geslagen, uit de...

Lees verder
1925
2022-09-28
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Uit de lijken geslagen zijn

D.w.z. bedremmeld, geheel verslagen zijn, uit de ‘naven’ zijn. De uitdr. is ontleend aan het zeewezen. Onder de lijken verstaat men het touw, dat als omlijsting, als rand om de zeilen van een schip of een molen vastgenaaid wordt en dat dient om het uitscheuren te voorkomen. In letterlijken zin is dus uit de lijken geslagen, uit d...

Lees verder
1921
2022-09-28
Levende taal

T. Pluim - 1921

Uit de lijken geslagen zijn

geheel ontsteld, onthutst zijn. De lijken zijn de touwen boordsels aan een zeil, om het sterker te maken, het uitscheuren te voorkomen; letterlijk: de zeilen zijn uit de lijken geslagen — geheel stuk, geheel in wanorde.

1902
2022-09-28
Stoet

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

Uit de lijken geslagen zijn

onthutst, geheel verslagen zijn, uit de naven zijn. De uitdr., die sinds beg. 17de e. gangbaar is, is ontleend aan het zeewezen. Onder de lijken (Nd. Liek; Hd. Leik) verstaat men de touwen die als omlijsting, als rand om de zeilen vastgenaaid worden en dienen om het uitscheuren te voorkomen. In letterlijke zin is dus uit de lijken geslagen, uit de...

Lees verder