Wat is de betekenis van Giraal geld?

2018
2021-03-01
Algemene economische basisprincipes

Algemene economische basisprincipes

Giraal geld

Tegoeden bij banken waarmee betaald kan worden.

2017
2021-03-01
Algemene economie en bedrijfsomgeving

Algemene economie en bedrijfsomgeving

Giraal geld

Een direct opeisbare vordering van het publiek op een monetaire financiële instelling waarmee betalingen kunnen worden verricht (in de EMU gaat het ook om vreemde valutategoeden).

2015
2021-03-01
De Nederlandsche Bank

Begrippenlijst van economische begrippen

Giraal geld

Geld dat op rekeningen bij de banken staat. Giraal geld kan in contanten worden omgewisseld of worden gebruikt voor girale betalingen.

2008
2021-03-01
Praktische Economie havo 3

Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

giraal geld

Geld op bank- en girorekeningen.

2008
2021-03-01
Praktische economie vwo 3

BEGRIPPENLIJST UIT PRAKTISCHE ECONOMIE VWO 3

giraal geld

Geld op bank- en girorekeningen.

2003
2021-03-01
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

giraal geld

giraal geld - Tegenovergestelde van chartaal geld. Het zijn onder andere de opvraagbare tegoeden die bij banken en giro’s op rekeningen staan.

1993
2021-03-01
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Giraal geld

bankgeld; geld op bank- of girorekening; wissel- en handelspapieren

1991
2021-03-01
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Giraal geld

Boekgeld. Het betreft kortlopende vorderingen op banken waarop onmiddellijk per cheque of overschrijving over kan worden beschikt.

1973
2021-03-01
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

giraal geld

(ook: boekgeld), een abstracte of nietstoffelijke vorm van geld (te onderscheiden van het concrete, chartale geld), bestaande uit rekeningcouranttegoeden bij algemene banken en girodiensten, die direct in chartaal geld opeisbaar zijn of waarover door middel van cheques of overboeking (➝ giro) kan worden beschikt. In Nederland en België maakt h...

Lees verder
1949
2021-03-01
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Giraal geld

geld, dat bestaat uit saldi, die men bij bankinstellingen heeft. Deze kunnen ontstaan door storting van chartaal geld (munten, bankbiljetten), of door credietverlening. Het totaalbedrag aan giraal geld behoort te worden medegeteld als men de geldcirculatie in een land wil berekenen.

Lees verder
1940
2021-03-01
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Giraal Geld

zie: Geld, Giro (statistiek).

1933
2021-03-01
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Giraal geld

Giraal geld - is geld, dat niet in contanten, maar als boekpost aanwezig is en waarover door overschrijving (giro) of chèque beschikt kan worden.