Wat is de betekenis van chartaal geld?

2018
2021-03-01
Algemene economische basisprincipes

Algemene economische basisprincipes

Chartaal geld

Munten en bankbiljetten.

2015
2021-03-01
De Nederlandsche Bank

Begrippenlijst van economische begrippen

Chartaal geld

Het tastbare geld. Munten en bankbiljetten.

2008
2021-03-01
Praktische Economie havo 3

Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

chartaal geld

Het tastbare geld.

2008
2021-03-01
Praktische economie vwo 3

BEGRIPPENLIJST UIT PRAKTISCHE ECONOMIE VWO 3

chartaal geld

Het tastbare geld.

2003
2021-03-01
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

chartaal geld

chartaal geld - Tastbaar geld in de vorm van munten en bankbiljetten dat vrij overdraagbaar is. Het geld waarmee in de winkel kan worden betaald.

1991
2021-03-01
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Chartaal geld

Munten en bankbiljetten die in een land in omloop zijn.

1973
2021-03-01
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

chartaal geld

chartaal geld - stoffelijk geld (in tegenstelling tot giraal geld), gewaarmerkt door of slechts uitgegeven met uitdrukkelijke machtiging van de overheid, dat daardoor in zekere zin de vorm heeft van een oorkonde (charta). Tot de chartale geldhoeveelheid behoort gemunt geld en papiergeld. Het gemunt geld (munt) bestond aanvankelijk uitsluitend uit v...

Lees verder
1949
2021-03-01
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Chartaal geld

geld, dat in de vorm van munten of (munt- of bank-) biljetten circuleert. Staat tegenover giraal geld. Naam afgeleid van charta (= wet): dit geld ontleent zijn hoedanigheid van betaalmiddel immers aan de wet.

Lees verder
1933
2021-03-01
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Chartaal geld

Chartaal geld - is geld, dat door de wet (= charta) tot wettelijk betaalmiddel (tot ieder of tot een bepaald bedrag) verheven is. Volgens de meening van G. F. Knapp, die leert, dat het alleen de staat is, die aan het geld zijn waarde geeft, is alle geld chartaal geld. Men gebruikt chartaal geld ook wel in tegenstelling met ➝ giraal geld; de tegenst...

Lees verder