Wat is de betekenis van geheim van raadkamer?

1973
2021-10-26
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

geheim van raadkamer

in Nederland term voor de beslotenheid waarin de leden van een gerechtelijk college overleggen over een aanhangige zaak. Op een enkele uitzondering na mogen de rechters geen mededeling doen over de argumenten waarmee de verschillende rechters elkaar hebben trachten te overtuigen, en over een eventuele stemmenherziening bij de besluitvorming. Dit be...

Lees verder