Wat is de betekenis van Geestelijke goederen?

1973
2021-02-26
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

geestelijke goederen

➝kerkelijke goederen.

1949
2021-02-26
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Geestelijke goederen

goederen afkomstig van voormalige R.K. geestelijke instellingen (kloosters e.d.), die aan de overheid zijn gekomen en waarvan de opbrengst bestemd is voor de traktementen van godsdienstleraars, voor onderwijs en liefdadigheidsinstellingen.

1926
2021-02-26
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Geestelijke goederen

De schrijvers over dit onderwerp maken onderscheid tusschen kerkelijke en geestelijke goederen. Kerkelijke goederen waren rechtstreeks voor de kerk d. i. voor het onderhoud van den pastoor, den koster en het kerkgebouw gegeven. Deze hadden dan ook bij de reformatie in de 16e eeuw rechtstreeks van de Roomsche op de Gereformeerde kerken moeten overga...

Lees verder
1870
2021-02-26
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Geestelijke goederen

Zie Kerkelijke goederen.