Wat is de betekenis van Scheiding Van Goederen?

2015
2021-04-17
Bouw- en Vastgoedlexicon

Het Bouw- en Vastgoedlexicon door Hendrik Leurs.

Scheiding Van Goederen

Huwelijksstelsel waarbij de echtgenoten bij huwelijkscontract iedere vorm van gemeenschap van goederen uitsluiten. Er zal dus geen gemeenschappelijk vermogen zijn, enkel de eigen vermogens van de echtgenoten.

1981
2021-04-17
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

scheiding van goederen

Bij huwelijkse voorwaarden kan worden overeengekomen dat elk van de echtgenoten zijn eigen vermogen houdt, waarover hij vrij kan beschikken.

1973
2021-04-17
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

scheiding van goederen

in Nederland opheffing door een rechterlijk vonnis van een tijdens het huwelijk bestaande algehele of beperkte gemeenschap van goederen. Vóór 1957, toen de gehuwde vrouw nog handelingsonbekwaam was, kon zij zich tegen financieel wangedrag van haar man beschermen door scheiding van goederen te vorderen. Na 1957 kregen beide echtgenoten...

Lees verder
1949
2021-04-17
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Scheiding van goederen

kan aangevraagd worden door de vrouw wegens wanbeheer van de man en treedt van rechtswege in bij echtscheiding en scheiding van tafel en bed.

1926
2021-04-17
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Scheiding van goederen

Indien de a.s. echtgenooten niet vóór het aangaan van het huwelijk bij notarieele acte, de vermogensrechtelijke gevolgen des huwelijks regelen, bestaat gedurende het huwelijk algeheele gemeenschap van goederen. Bij huwelijksche voorwaarden kan de gemeenschap worden beperkt of uitgesloten. Als hoofd der echtvereeniging heeft de man het...

Lees verder
1916
2021-04-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Scheiding van goederen

Scheiding van goederen - De gemeenschap van goederen tusschen echtgenooten kan staande huwelijk niet worden ontbonden dan op vordering der vrouw en alleen dan, wanneer de man door een kennelijk wangedrag de goederen der gemeenschap verspilt en het huisgezin aan ondergang blootstelt, wanneer, door de wanorde en het slecht beheer der zaken van den ma...

Lees verder