Wat is de betekenis van Eindhoven?

2023-12-04
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Eindhoven

Eindhoven - Eigennaam 1. (toponiem) Stad in Noord-Brabant

2023-12-04
Het toppunt van Nederland

Aad Struijs (2002)

Eindhoven

In 1891 ging Gerard Philips een lichtje op. In een werkplaatsje aan de Emmasingel knutselde hij zijn eerste gloeilamp in elkaar. Zijn vader, de bankier F. Philips, zorgde voor de financiële middelen. Samen met zijn jongere broer Anton, die in 1894 in het bedrijf stapte om de commerciële kant te gaan behartigen, legde Gerard Philips in het werkplaat...


Direct alle 14 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-04
Monumenten in Nederland: Noord-Brabant

Ton Kappelhof, Chris Kolman, Ben Kooij, Ben Olde Meierink, Nelleke Reijs en Ronald Stenvert (1997)

Eindhoven

Stad ontstaan bij de samenvloeiing van Dommel en Gender; de weg van Holland naar Luik kruiste hier de beide riviertjes. Aan de Rechtestraat, die beide oversteekplaatsen verbond, ontwikkelde zich een handelsnederzetting, waaraan hertog Hendrik I van Brabant in 1232 stadsrechten verleende. In 1389 kregen de Eindhovenaren toestemming om zich ‘te...

2023-12-04
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

EINDHOVEN

gemeente, bestaande uit Eindhoven en de in 1920 daarbij gevoegde gemeenten Woensel, Stratum, Strijp, Gestel met Blaarthem en Tongelre met het kerkdorp Acht en de gehuchten Aarschot, de Bennekel, Biezenkuilen, Blixembosch, Bokt, Eckart, Esp, Geestenberg, Gennep, Gijzenrooy, Hagenkamp, Hoeven, ’t Hofke de Hunk, Koudenhoven, Lievendaal, Mensfort...

2023-12-04
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Eindhoven

(192 000 inwoners), gemeente in Noord-Brabant, de modernste industriestad van Nederland, in het centrum van de Meierij van Den Bosch. De stad is vooral bekend door de Philips-fabrieken. Ook de automobiel- en de tabaksindustrie zijn zeer belangrijk. Sedert 1957 heeft Eindhoven een technische hogeschool.

2023-12-04
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Eindhoven

Ned. stad in het zuidoosten van de prov. Noord-Brabant. Reeds in de 7c eeuw genoemd; ontwikkelde zich tot een handelscentrum en kreeg 1232 van hertog Hendrik i van Brabant stadsrechten: hoofdstad van Kempenland. een van de kwartieren van de Meierij. De stad leed zwaar tijdens de Gelders-Brabantse oorlogen en was tijdens de Tachtigjarige Oorlog afwi...

2023-12-04
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Eindhoven

gemeente in prov. N.-Brabant. 6439 ha, 132.332 inw. ‘(1920 45.098 inw.). Industriestad. Philipsfabrieken*, sigaren-, textiel-, hout-, lucifer- en auto-industrie. Stedelijk Van Abbe-museum. Vliegveld Welschap.

2023-12-04
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

EINDHOVEN

Noordbrabantse gem. van 6446 ha, werd in 1920 gevormd door samenvoeging van het stadje Eindhoven (met 1918, 6448 inw.) met de omliggende dorpsgem. Woensel, Strijp, Gestel, Stratum en Tongelre. In 1947 telde Eindhoven 134527 inw., waarvan 79,67 pct R.K., 9,72 pct Ned. Herv., 2,93 pct Geref., 2,04 pct andere kerkelijke gezindten (waaronder 390 Remons...

2023-12-04
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Eindhoven

gem. in N.-Brab„ 94 731 inw., land- en tuinbouw, veeteelt. Belangrijke fabrieken v. gloeilampen, radiotoestellen, tabak, lucifers, textiel.

2023-12-04
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Eindhoven

('einthovən) [wsch. hove, hoeve aan het eind van Woensel, als oorsprong van de stad] stad in Noordbrabant die 1920 werd vergroot met de omliggende dorpen Woensel, Tongelre, Stratum, Gestel, Strijp ; 6447 ha,116 308 inw. Metaalnijverheid o.a. Philips fabrieken van gloeilampen en radiotoestellen, tabaks- en sigarenindustrie, textielnijverheid, h...

2023-12-04
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Eindhoven

Eindhoven - is een oud stadje, ontstaan bij de samenvloeiïng van verscheidene riviertjes met de Dommel, hemelsbreed ongeveer 27 K.M. bezuiden Den Bosch. Het heeft als vesting nooit veel beteekenis gehad en werd reeds vóór 1600, na een Spaansch beleg, voorgoed ontmanteld. Het behield echter nog lang zijne grachten. De vorm is langwerpig en de hartad...

2023-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Eindhoven

Ned. gemeente in het zuidoosten van de prov. Noord-Brabant, 79,09 km2, 192600 inw., 75 % r.k., 7,5 % n.h., 7,5 % overige, 10,0 % g. kerkg. Een groot deel van de oppervlakte wordt in beslag genomen door stedelijke bebouwing, parken, sportvelden e.d. aan de rand van de stad. De gemeente omvat naast de stad Eindhoven de dorpen Acht, Gestel, Philipsdor...

2023-12-04
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Eindhoven

Gemeente in Noord-Brabant (arrond. 's-Hertogenbosch), omgeven door de gemeenten Woensel, Stratum, Gestel en Strijp, bevat niets dan de stad Eindhoven, die in 1899: 4980 inw. telde; kiesdistrict zie volgend artikel; personeele belasting 7,lr klasse. De stad E., in het hart van de Meierij van Den Bosch, aan de saamvloeiing van Gender en Dommel,...

2023-12-04
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Eindhoven

of Eyndhoven, stad in NoordBraband, 6 uren gaans bezuiden 's Hertogenbosch; 3500 inw.; gesticht omstr. 1274 door hertog Jan I van Braband, in de nabijheid van de samenvloeiing van Dommel en Gender. Willem I, hertog van Gelder, meende in 1397 E. te bemachtigen, doch zijn aanslag mislukte; in 1543 werd E. door Maarten van Rossum ingenomen, leegg...