Wat is de betekenis van een storm in een glas water?

1977
2021-12-05
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate

een storm in een glas water

Een storm in een glas water (a storm in a teacup zeggen de Engelsen) is een beeldende uitdrukking waarmee een grote opwinding om wille van een geringe zaak wordt aangeduid. Deze zegswijze danken we aan de Franse rechtsfilosoof Charles de Montesquieu (1689-1755), die eens de onlusten in de dwergstaat San Marino als een tempête dans un verre d&...

Lees verder
1977
2021-12-05
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Een storm in een glas water

groot misbaar om iets dat ten slotte weinig om het lijf blijkt te hebben, veel drukte om niets. Vertaling van Fr. une tempête dans un verre d’eau (Montesquieu naar aanleiding v.e. oproer in de dwergstaat San Marino; ook gezegd v.e. opstand in de republiek Genève op het eind v.d. 17de e.) en dit naar Lat. fluctus in simpulo, een s...

Lees verder
1940
2021-12-05
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

Een storm in een glas water

Zie: Une tempête dans un verre d’eau. Een vaste burg is onze God. Zie: Ein feste Burg ist unser Gott.

Lees verder
1925
2021-12-05
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Een storm in een glas water

D.i. een twist, die weinig beteekent, van geen belang is; ontleend aan het lat. fluctus in simpulo excitare, dat voorkomt bij Cic. de leg. 3,16, 36: Excitabat enim fluctus in simpulo, ut dicitur. Vgl. eng. a storm in a teacup or in a puddle; a tea-cup tempest, hd. ein Sturm im Glase Wasser, fr. une tempêt...

Lees verder
1921
2021-12-05
Levende taal

T. Pluim - 1921

Een storm in een glas water

veel drukte om niets; een oneenigheid, die aanvankelijk zeer ernstig schijnt, maar spoedig kalm verloopt. Het is de vertaling van een Latijnsch gezegde.