Wat is de betekenis van Water?

2020
2022-01-27
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

water

(19e eeuw) (beurs) obligatie zonder onderpand. • De omvang van ‘water’ is verbazend groot. ‘In 1881, 1882 en 1883 werden in ronde cyfers circa $ 1.200.000.000 “water” gecreëerd!’ (Willem Paap: De doodsklok van het Damrak. 1908)

Lees verder
2019
2022-01-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

water

water - Zelfstandignaamwoord 1. (scheikunde) een geurloze, kleurloze en smaakloze vloeistof waarvan de moleculen bestaan uit één atoom zuurstof en twee atomen waterstof (H2O) Een mens kan geen dag overleven zonder water. 2. (meteorologie) regenwater; veel voorkomende neerslag ...

Lees verder
2018
2022-01-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

water

water - zelfstandig naamwoord uitspraak: wa-ter 1. vloeistof waaruit zeeën en rivieren bestaan ♢ het menselijk lichaam bestaat voor 90 procent uit water 1. ze zijn als water en vuur [kunnen elkaar...

Lees verder
2017
2022-01-27
Beursspeculanten

Jargon & Slang van Beursspeculanten

Water

Water - obligaties zonder onderpand; aandeel waarop geen gelden gestort zijn.

2016
2022-01-27
Culinair van a tot z

Culinair van a tot z

water

Vloeistof dat uit twee delen waterstof en één deel zuurstof bestaat en in zuivere toestand zonder kleur, reuk of smaak is.

2004
2022-01-27
Medische Basiskennis

Begrippenlijst Medische Basiskennis

Water

H2O, door zijn fysisch-chemische eigenschappen en de vrijwel onuitputtelijke beschikbaarheid op aarde is water de vloeistof van alle leven.

2000
2022-01-27
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Water

Levend water, stromend water; (fig.) God. Levend water is water dat niet stilstaat maar stroomt; deze betekenis is in het moderne Nederlands verloren gegaan, zodat het gebruik ervan gewoonlijk op de bijbel terug te voeren is. Daar zijn de woorden een enkele maal gebruikt voor God of voor dat wat God in een mens teweeg kan brengen; Jezus zei tot een...

Lees verder
1998
2022-01-27
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Water

zie ook hoogwater: 1. ga dan maar met je -/pies naar de dokter, clichégezegde bij een hopeloze situatie. 2. het aan zijn - voelen, het zeker weten. Informele uitdr. Nou, je begrijpt, Lenin voelt direct aan zijn water dat er een klontertje in het vocht zit. (Rinus Ferdi- nandusse: Neem er nog eentje van mij, 1964) Er ging iets gebeuren, dat voelde...

Lees verder
1997
2022-01-27
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

water

zie hartwater, kontwater, pomp.

1993
2022-01-27
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Water

Zonder twijfel een van de belangrijkste stoffen op aarde. Het komt in grote hoeveelheden op en boven het aardoppervlak voor. In de atmosfeer komt water in steeds wisselende concentraties en in alle mogelijke verschijningsvormen voor: vast (van wolkenelement tot hagelkorrel), gasvormig (waterdamp) en vloeibaar (van wolkendruppel tot regendruppel). V...

Lees verder
1992
2022-01-27
Symbolen

Hans Biedermann

water

is als oerzee in veel scheppingsmythen de bron van alle leven, dat eruit opstijgt; tevens is het echter het element van oplossing en verdrinking. Dikwijls worden wereldperioden uit de scheppingscyclus door een zondvloed beëindigd, waarbij de góden onwelgevallige levensvormen vernietigd worden.

1984
2022-01-27
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

Water

Water is bij 20 °C en 1000 mbar atmosferische druk een kleur- en reukloze vloeistof. Behalve als vloeistof komt het ook in de vaste en gasvormige aggregatietoestand voor als respectievelijk ijs en waterdamp. Water is de meest voorkomende stof op aarde; ca. 70 % van het aardoppervlak is bedekt met water. Dit betreft hoofdzakelijk het zoute water...

Lees verder
1981
2022-01-27
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

water

een van de belangrijkste stoffen op de aarde en tegelijkertijd de meest voorkomende vloeistof. Geen levend wezen kan zonder water leven. Ongeveer driekwart van de oppervlakte van de aarde is met water bedekt. Water is een verbinding van waterstof en zuurstof. De chemische formule is H2O, d.w.z. dat één zuurstofatoom twee waterstofatom...

Lees verder
1974
2022-01-27
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

water

vloeistof, komt in grote hoeveelheden in de natuur voor. In zuivere toestand kleur-, reuk-, en smaakloos. Moleculen bestaan uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof (H2O). Aggregatietoestanden: vloeibaar, vast en gasvormig. Bij elk levensproces speelt het een essentiële rol. Ongeveer 70% van het aardoppervlak is bedekt me...

Lees verder
1973
2022-01-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

water

o. (-s,-en), 1. de meest algemene, over de hele aarde verbreide vloeistof, in zuivere toestand zonder kleur, smaak of geur; (chemie) H20, het oxide van waterstof (e); zij lijken op elkaar als twee druppels —, sprekend; zo snel als —, erg beweeglijk; — naar de zee dragen, onnodig werk verrichten; dat kan al het — van de zee n...

Lees verder
1952
2022-01-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Water

s.n., wetter (it), wiet (it); breed —, wiid (it); (om te drinken), kâld wetter; opstuivend —, stou-, spatwetter (it); op het land staand —, oerlâns wetter; onder — staan, blank stean; half onder — staan, (yn ’e) splis stean, split, plis, plas, plit stea...

Lees verder
1950
2022-01-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Water

o. (-s, -eren), 1. de meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en welker moleculen uit 2 atomen waterstof en 1 atoom zuurstof bestaan (H20): fris, helder, klaar water; water uit de bron, de j pomp, de zee; een emmer, een glas, een druppel water ; ...

Lees verder
1949
2022-01-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Water

H2O, smeltpunt en kookpunt per definitie resp. 0 en 100 gr. C. Neemt ⅔ v. h. aardoppervlak in.

Lees verder
1939
2022-01-27
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Water

Wordt noodgedwongen in wijn gedaan, behalve door wijnhandelaars.

1937
2022-01-27
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

water

o., in bet. 1, 2 en 3 wateren of waters, in bet. 4 en 5 gmv., watertje (1 vloeistof uit twee delen waterstof en één deel zuurstof bestaande, in zuivere toestand zonder kleur, reuk of smaak; 2 rivier, meer, kanaal enz.; 3 vloeistoffen, die min of meer als water er uitzien, min of meer de eigenschappen er van hebben: reukwater, mineraal...

Lees verder