Wat is de betekenis van Water?

2023-09-30
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

water

(19e eeuw) (beurs) obligatie zonder onderpand. • De omvang van ‘water’ is verbazend groot. ‘In 1881, 1882 en 1883 werden in ronde cyfers circa $ 1.200.000.000 “water” gecreëerd!’ (Willem Paap: De doodsklok van het Damrak. 1908)

2023-09-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

water

water - Zelfstandignaamwoord 1. (scheikunde) een geurloze, kleurloze en smaakloze vloeistof waarvan de moleculen bestaan uit één atoom zuurstof en twee atomen waterstof (H2O) Een mens kan geen dag overleven zonder water. 2. (meteorologie) regenwater; veel voorkomende neerslag ...

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Water?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-30
Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Water

Levend water, stromend water; (fig.) God. Levend water is water dat niet stilstaat maar stroomt; deze betekenis is in het moderne Nederlands verloren gegaan, zodat het gebruik ervan gewoonlijk op de bijbel terug te voeren is. Daar zijn de woorden een enkele maal gebruikt voor God of voor dat wat God in een mens teweeg kan brengen; Jezus zei tot een...

2023-09-30
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

water

water - zelfstandig naamwoord uitspraak: wa-ter 1. vloeistof waaruit zeeën en rivieren bestaan ♢ het menselijk lichaam bestaat voor 90 procent uit water 1. ze zijn als water en vuur [kunnen elkaar...

2023-09-30
Jargon & Slang van Beursspeculanten

Marc De Coster (2017)

Water

Water - obligaties zonder onderpand; aandeel waarop geen gelden gestort zijn.

2023-09-30
Culinair van a tot z

Peter Joh. M. Zuidweg (2016)

water

Vloeistof dat uit twee delen waterstof en één deel zuurstof bestaat en in zuivere toestand zonder kleur, reuk of smaak is.

2023-09-30
Medische basiskennis begrippenlijst

Frans Verstappen (2004)

Water

H2O, door zijn fysisch-chemische eigenschappen en de vrijwel onuitputtelijke beschikbaarheid op aarde is water de vloeistof van alle leven.

2023-09-30
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

water

zie lopend, plan.

2023-09-30
Woordenboek Populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Water

zie ook hoogwater: 1. ga dan maar met je -/pies naar de dokter, clichégezegde bij een hopeloze situatie. 2. het aan zijn - voelen, het zeker weten. Informele uitdr. Nou, je begrijpt, Lenin voelt direct aan zijn water dat er een klontertje in het vocht zit. (Rinus Ferdi- nandusse: Neem er nog eentje van mij, 1964) Er ging iets gebeuren, dat voelde...

2023-09-30
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

water

zie hartwater, kontwater, pomp.

2023-09-30
Prisma van het weer

Peter Timofeeff (1993)

Water

Zonder twijfel een van de belangrijkste stoffen op aarde. Het komt in grote hoeveelheden op en boven het aardoppervlak voor. In de atmosfeer komt water in steeds wisselende concentraties en in alle mogelijke verschijningsvormen voor: vast (van wolkenelement tot hagelkorrel), gasvormig (waterdamp) en vloeibaar (van wolkendruppel tot regendruppel). V...

2023-09-30
Prisma van de symbolen

Hans Biedermann (1992)

water

is als oerzee in veel scheppingsmythen de bron van alle leven, dat eruit opstijgt; tevens is het echter het element van oplossing en verdrinking. Dikwijls worden wereldperioden uit de scheppingscyclus door een zondvloed beëindigd, waarbij de góden onwelgevallige levensvormen vernietigd worden.

2023-09-30
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

Water

Water is bij 20 °C en 1000 mbar atmosferische druk een kleur- en reukloze vloeistof. Behalve als vloeistof komt het ook in de vaste en gasvormige aggregatietoestand voor als respectievelijk ijs en waterdamp. Water is de meest voorkomende stof op aarde; ca. 70 % van het aardoppervlak is bedekt met water. Dit betreft hoofdzakelijk het zoute water...

2023-09-30
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

water

een van de belangrijkste stoffen op de aarde en tegelijkertijd de meest voorkomende vloeistof. Geen levend wezen kan zonder water leven. Ongeveer driekwart van de oppervlakte van de aarde is met water bedekt. Water is een verbinding van waterstof en zuurstof. De chemische formule is H2O, d.w.z. dat één zuurstofatoom twee waterstofatom...

2023-09-30
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

water

In de reclamet. en in cafés e.d., ter aand. van bronwater; in de verb. waters en limonades, frisdranken. - Zie ook bij plat. Niet te vergeten! Op al onze waters en limonades steeds 11 + 1 of 22 + 2 gratis, Boom 17/6/1977. Sam.: watermoor, waterketel, fluitketel (Watermoor in aluminium, Koerier (ed. Hassel...

2023-09-30
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

water

vloeistof, komt in grote hoeveelheden in de natuur voor. In zuivere toestand kleur-, reuk-, en smaakloos. Moleculen bestaan uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof (H2O). Aggregatietoestanden: vloeibaar, vast en gasvormig. Bij elk levensproces speelt het een essentiële rol. Ongeveer 70% van het aardoppervlak is bedekt me...

2023-09-30
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Water

s.n., wetter (it), wiet (it); breed —, wiid (it); (om te drinken), kâld wetter; opstuivend —, stou-, spatwetter (it); op het land staand —, oerlâns wetter; onder — staan, blank stean; half onder — staan, (yn ’e) splis stean, split, plis, plas, plit stea...

2023-09-30
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Water

zie water-closet.

2023-09-30
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

water

I. water; waters, water, wateren; ook: baden; water bewitched, een slap brouwseltje; water on the brain (head), een waterhoofd; he had water on one of his knees, hij had het water in de knie; still waters run deep, stille waters hebben diepe gronden; it brings the water to your mouth, het doet je watertanden; hold water, water bevatten; (water)dich...

2023-09-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Water

o. (-s, -eren), 1. de meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en welker moleculen uit 2 atomen waterstof en 1 atoom zuurstof bestaan (H20): fris, helder, klaar water; water uit de bron, de j pomp, de zee; een emmer, een glas, een druppel water ; ...