Wat is de betekenis van Een ongelikte beer?

2020
2022-09-29
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

een ongelikte beer

een ruwe, onbehouwen man. Voorbeelden: De spreker onderstreepte zijn woorden door met zijn lepel lawaaierig tegen zijn lege bord te tikken [...]. Ik gluurde naar de tikker: een ongelikte beer in wiens gemoed een moordenaar kon huizen. Zijn uitstraling was die van een met pillen kalm gehouden krankzinnige. René Stoute, De hei...

Lees verder
2011
2022-09-29
Spreekwoordenboek

Geschreven door Ed van Eeden

Een ongelikte beer

Hans mag dan succes in zaken hebben, hij blijft een ongelikte beer: Hans heeft geen manieren.

1977
2022-09-29
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate

een ongelikte beer

Met een ongelikte beer bedoelen we een onhandige, grove figuur. Het letterlijk niet-gelikt-zijn van de beer wortelt in het al in de Romeinse tijd heersende geloof dat het berejong als een vormeloze homp vlees wordt geboren en door de moeder al likkend in het juiste model moet worden gebracht. Dat het moederdier zo van haar jong een welgevormd diert...

Lees verder
1977
2022-09-29
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Een ongelikte beer

een onbeschoft, ongemanierd mens; Fr. un ours mal léché; Hd. ein ungeleckter Bär, Eng. an unlicked cub. Deze uitdr. (tenminste sinds de 18de e. gangbaar) heeft haar ontstaan te danken aan het oude, reeds bij de Romeinen bestaande volksgeloof, dat jonggeboren beertjes hun fatsoen krijgen doordat de moeder ze gestadig likt.

1925
2022-09-29
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Een ongelikte beer

D.w.z. een onbeschoft, ongemanierd mensch; hd. ein ungeleckterBär, fr. un ours mal léché; eng. an unlicked cub. Deze uitdr. heeft haar ontstaan te danken aan het oude, reeds bij de Romeinen bestaande, volksgeloof, dat de jonge ontijdig geboren beertjes hun fatsoen krijgen, doordat de moeder ze gestadig likt....

Lees verder
1921
2022-09-29
Levende taal

T. Pluim - 1921

Een ongelikte beer

d.i. een lomp, onbeschaafd mensch. Volgens het volksgeloof likt de berin haar wanschapen kroost zoolang, tot er een behoorlijke berenvorm aan komt.

1902
2022-09-29
Stoet

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

Een ongelikte beer

een onbeschoft, ongemanierd mens; Fr. un ours mal léché; Hd. ein ungeleckter Bär, Eng. an unlicked cub. Deze uitdr. (tenminste sinds de 18de e. gangbaar) heeft haar ontstaan te danken aan het oude, reeds bij de Romeinen bestaande volksgeloof, dat jonggeboren beertjes hun fatsoen krijgen doordat de moeder ze gestadig likt.

Lees verder