Wat is de betekenis van Een witte raaf?

2020
2021-09-17
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

een witte raaf

een zeldzaam geval. iemand die of iets wat een gunstige uitzondering vormt op wat de zwakke of middelmatige regel is; een zelfdzaam geval. Voorbeelden: Hijzelf was ooit gymleraar geweest, had al vroeg versleten knieën en had het gebracht tot conrector, de eerste gymleraar in het land die het zo ver geschopt had. Een witte raaf i...

Lees verder
2020
2021-09-17
Wikiquote

Nederlandstalige gezegden

Een witte raaf

iets wat zelden voorkomt, een zeldzaamheid

2011
2021-09-17
Spreekwoordenboek

Geschreven door Ed van Eeden

Een witte raaf

Iemand die dergelijke dingen voor niets doet, is een witte raaf: zo iemand is een zeldzaamheid.

1977
2021-09-17
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate

een witte raaf

Met de uitdrukking een witte raaf betitelen we iemand of iets van grote zeldzaamheid. Reeds in de klassieke oudheid bestempelde de dichter Juvenalis (58-138 n.C.) een mens die een uitzonderingspositie inneemt als een ‘witte raaf’ (Lat. corvus alhus). In werkelijkheid komen witte raven in de vogelwereld niet voor, hoewel een Ierse mythe...

Lees verder
1977
2021-09-17
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Een witte raaf

in eig. zin een zeer zeldzame vogel, vand. fig. voor iets dat zelden voorkomt, iets zeer zeldzaams. Ontleend aan het Lat. corvus albus, waarvoor ook alba avis, doch gewoonlijk rara avis gebruikt wordt. De oudste bewijsplaats in het Ndl. is van Anna Bijns (1528). In Zuid-Nederland spreekt men behalve van witte raven, ook van witte hazen, witte molle...

Lees verder
1940
2021-09-17
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

Een witte raaf

Zie: Corvo rarior albo.

1925
2021-09-17
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Een witte raaf

Eig. een zeer zeldzame vogel; vandaar: iets, dat zelden voorkomt, iets zeer zeldzaams. Volgens Ovidius, Metam. II, was de raaf oorspronkelijk wit, maar werd hij door Phoibos in een zwarten vogel veranderd, omdat hij had uitgebracht, dat Coronis zich aan ontrouw had schuldig gemaakt. Kwam er sedert dien een witte raaf voor, dan was dat een gr...

Lees verder