Wat is de betekenis van een klap van de molen hebben?

2024-05-28
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

een klap van de molen hebben

(17e eeuw) (ook: een slag of tik van de molen) (inf.) gek zijn. Een molenaar had een gevaarlijk beroep. Ieder die te dicht bij een molen stond moest voortdurend oplettend zijn voor draaiende molenwieken. Incidenten konden hersenletsel veroorzaken en dus: iemand malend maken. Een vergelijkbare uitdrukking: met molentjes lopen. • Hy heeft ne ke...

2024-05-28
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

Een klap van de molen hebben

Een klap van de molen beet hebben niet goed bij het verstand zijn

2024-05-28
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate (1977)

een klap van de molen hebben

‘Vele sijnder die ter degen Van den meulen wel betaelt Hebben sulck een slach gecregen, Dat haer hooft noch altijts maelt.’ (Spreekwoorden, Zutphen 1943, blz. 1543) Bovenstaande dichtregels uit de zeventiende eeuw maken duidelijk dat we een klap van de molen hebben letterlijk moeten opvatten als een incident dat ernstig hersenletsel k...