Wat is de betekenis van Economische integratie?

2024-06-18
Algemene economische basisprincipes

D.J. de Jong & C.J. de Lange (2018)

Economische integratie

Samenwerkingsvormen tussen landen op economisch gebied.

2024-06-18
Basisboek Recht

O.A.P. van der Roest (2000)

Economische integratie

Proces van samensmelting van de economieën van de lidstaten tot een grote Europese markt onder gemeenschappelijk beheer.

2024-06-18
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Economische integratie

de eenwording van voorheen op zich zelf staande nationale economieën. Economische integratie rust op twee pijlers: een gemeenschappelijke markt, en coördinatie en/of gemeenschappelijke uitvoering van het economisch beleid der deelnemers. Een gemeenschappelijke markt omvat: 1. vrij goederenverkeer, omvattende de afschaffing van invoerrec...