Wat is de betekenis van Integratie?

2024-07-14
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-07-14
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-14
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

Integratie

Integratie is het proces waarbij verschillende delen of aspecten van iets samen worden gebracht tot één geheel. Het kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het samenvoegen van verschillende afdelingen of bedrijven tot één organisatie, of op het samenbrengen van verschillende groepen mensen tot één gemeenschap...

2024-07-14
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Integratie

Integratie is de opname in een (groter) geheel. Het gaat daarbij voornamelijk om de opname van personen of bepaalde bevolkingsgroepen in de maatschappij. Een belangrijk kenmerk van integratie is dat de opname van personen of bevolkingsgroepen van beide kanten komt. Zowel de binnenkomende partij als de ontvangende partij passen zich aan de ander aan...

2024-07-14
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

integratie

integratie - Zelfstandignaamwoord 1. het integreren d.w.z. het opnemen in een (harmonisch) geheel 2. (economie) het samenbrengen in één bedrijf van alle productiestadia 3. (wiskunde) het proces van het integreren, het bepalen van een integraal 4. (politiek) het doen samengaan van twee voorheen gescheiden bevolkingsgroepen 5. (informat...

2024-07-14
Algemene economische basisprincipes

D.J. de Jong & C.J. de Lange (2018)

Integratie

Het overnemen van delen van het productieproces van bedrijven in andere schakels van de bedrijfskolom.

2024-07-14
Algemene economie en bedrijfsomgeving

W. Hulleman & A.J. Marijs (2017)

Integratie

Uitbreiden van de activiteiten in andere geledingen van de bedrijfskolom.

2024-07-14
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

integratie

integratie - zelfstandig naamwoord uitspraak: in-te-graat-sie 1. het in elkaar opgaan van verschillende groepen ♢ deze partij is voor integratie van buitenlanders Zelfstandig naamwoord: in-te-graat-sie de integratie...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-14
Basisboek Bedrijfseconomie

Drs. Wim Koetzier & Drs. Rien Brouwers (2015)

Integratie

Een onderneming neemt een schakel in de voortbrenging in eigen beheer die vroeger door een afzonderlijke onderneming werd verricht.