Wat is de betekenis van Economische groei?

2023-05-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

economische groei

economische groei - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) de toename van economische activiteit vergeleken met een eerder meetpunt

Lees verder

Direct toegang tot alle 9 resultaten over Economische groei?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-29
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Economische groei

De volumegroei van het bruto binnenlands product (meestal tegen marktprijzen).

2023-05-29
Begrippenlijst arbeid

UWV (2017)

Economische groei

Economische groei is de volumegroei van het bruto binnenlands product (meestal tegen marktprijzen).

2023-05-29
Begrippenlijst re-integratie

UWV (2017)

Economische groei

Groei van het bruto binnenlands product (BBP).

2023-05-29
Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

economische groei

Het aantal geproduceerde goederen en diensten stijgt.

2023-05-29
Begrippenlijst uit Praktische Economie vwo 3

Drs. Peter Adriaansen & Dr. Aad Zuiderwijk (2008)

economische groei

Het aantal geproduceerde goederen en diensten stijgt.

2023-05-29
Nederlandse economie begrippen

Centraal bureau voor de Statistiek (2003)

Economische groei

De procentuele volumegroei van het bruto binnenlands product (meestal tegen marktprijzen).

2023-05-29
Begrippenlijst kernpunten van de economie

Redactie Ensie (1990)

Economische groei

De toename van de welvaart. Economische groei mag niet verward worden met produktiegroei, want er komt steeds meer aandacht voor de bedreiging die produktiegroei inhoudt voor het milieu. Er moet in toenemende mate een afweging gemaakt worden tussen het scheppen van meer werkgelegenheid enerzijds en het beschermen en in stand houden van de schaarse...

Lees verder
2023-05-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Economische groei

stijging van de produktie per hoofd van de bevolking. Deze omschrijving van economische groei is lange tijd overheersend geweest. Soms werd zelfs betoogd dat het er om zou gaan de economische groei in deze zin te maximeren. Onvoldoende is dan beseft dat het er uiteindelijk niet om gaat de materiële voorziening met goederen zo hoog mogelijk op...

Lees verder