Wat is de betekenis van Economische levensduur?

2023-05-29
Financiële begrippenlijst

Rombouts Advies (2017)

Economische levensduur

Economische levensduur is de tijdsduur gedurende welke een product met voordeel voor een onderneming kan worden gebruikt.

Direct toegang tot alle 8 resultaten over Economische levensduur?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-29
Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Economische levensduur

De economische levensduur is de maximale periode waarin een productiemiddel, bijvoorbeeld een machine, economisch verantwoord gebruikt kan worden. Op het moment dat de kosten die nodig zijn om een productiemiddel draaiend te houden de ingecalculeerde kosten overtreffen, is de economische levensduur beëindigd. De kosten om een machine draaiend te ho...

Lees verder
2023-05-29
Basisboek Bedrijfseconomie

Drs. Wim Koetzier & Drs. Rien Brouwers (2015)

Economische levensduur

De periode dat een duurzaam productiemiddel economisch zinvol gebruikt kan worden.

2023-05-29
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

André Heezen (2005)

Economische levensduur

De levensduur van het duurzaam productiemiddel waarbij de kosten per eenheid product minimaal zijn.

2023-05-29
Financieel woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

economische levensduur

economische levensduur - De periode tussen aanschaf van activa, bijvoorbeeld een machine, en het moment dat het geheel is afgeschreven. Indien elk jaar tien procent van de aanschafwaarde wordt afgeschreven, is de economische levensduur tien jaar.

2023-05-29
Nima marketing lexicon

NIMA (1993)

Economische levensduur

De periode dat een duurzaam consumptie- of productiegoed (in bedrijfseconomisch opzicht) nog rendabel kan worden aangewend: op het moment dat de kostprijs (per eenheid) bij vervanging van het goed blijvend lager is dan bij voortzetting van het gebruik van het betreffende goed, is het economische leven van dat goed ten einde.

2023-05-29
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Economische levensduur

De levensduur van een duurzaam produktiemiddel op basis van de economische slijtage.

2023-05-29
Logistieke begrippenlijst

ir. M.E.A. Striekwold (1990)

Economische levensduur

Economische levensduur is tijdsperiode dat een produkt of produktiemiddel op economisch verantwoorde wijze bruikbaar is.