Wat is de betekenis van Economische unie?

2023-05-29
Algemene economische basisprincipes

D.J. de Jong & C.J. de Lange (2018)

Economische unie

Samenwerkingsvorm met gemeenschappelijke markt en gemeenschappelijk economisch beleid.

Direct toegang tot alle 7 resultaten over Economische unie?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-29
Algemene economie en bedrijfsomgeving

W. Hulleman & A.J. Marijs (2017)

Economische Unie

Een gemeenschappelijke markt waarin het economische beleid onderling wordt afgestemd of waarin een gemeenschappelijk economisch beleid wordt gevoerd.

2023-05-29
Organisatie en Management ABC

Jos Marcus & Nick van Dam (2007)

Economische unie

Hiervan is sprake wanneer lidstaten hun economische en politieke soevereiniteit overdragen aan gemeenschappelijke instituties. Een vorm van integratie waarbij sprake is van een gemeenschappelijke markt en waarbij tevens het monetaire beleid en de financiële overheidspolitiek geharmoniseerd zijn.

2023-05-29
Basisboek Recht

O.A.P. van der Roest (2000)

Economische unie

Voeren van het economisch beleid door de lidstaten zoals dit gecoördineerd wordt door de EU-instellingen.

2023-05-29
Nima marketing lexicon

NIMA (1993)

Economische unie

Samenwerkingsvorm tussen landen met betrekking tot de harmonisatie van economische, monetaire, fiscale en sociale politiek in combinatie met de oprichting van supranationale organen.

2023-05-29
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

ECONOMISCHE UNIE

I. [i]Definities [/i]Een Economische Unie tussen twee of meer souvereine landen omvat een omschreven economische ruimte: 1. waarbinnen personen, goederen en kapitalen zich ongehinderd kunnen bewegen; 2. waarbinnen vaststelling en uitvoering van de politiek in zake economische, financiële en sociale aangelegenheden gecoördineerd ge...

Lees verder
2023-05-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Economische unie

douane-unie waarbinnen noch kwantitatieve noch kwalitatieve belemmeringen bestaan voor het grensoverschrijdend verkeer van zowel eindprodukten als produktiefactoren (arbeid en kapitaal), en waarbinnen voorts het betalingsverkeer geheel vrij is. Voorts moet in belangrijke mate een coördinatie tot stand gebracht worden van de in de verschillende...

Lees verder