Wat is de betekenis van Door-in-the-face techniek?

2016
2021-05-08
Sabijn van den Brink

Student aan de/het Radboud Universiteit Nijmegen

Door-in-the-face techniek

De door-in-the-face techniek (DITF) wordt gebruikt om meer instemming met een bepaald verzoek te behalen. De techniek houdt in dat er eerst een groter verzoek wordt gedaan dat hoogstwaarschijnlijk geweigerd wordt, waarna het kleinere, daadwerkelijke verzoek volgt. Er is dan een grotere kans op instemming met het verzoek. De naam voor de door-in-the...

Lees verder
2016
2021-05-08
Christi Geurts

Student aan de/het Radboud Universiteit Nijmegen

Door-in-the-face techniek

De door-in-the-face techniek is een verkooptechniek en betekent letterlijk vertaald: deur-in-het-gezicht techniek. Dit verwijst naar het afwijzen van het eerste, grote verzoek, wat gezien wordt als het figuurlijk sluiten van de deur in het gezicht van de aanvrager. Bij de door-in-the-face techniek gaat het erom dat er op het bedoelde verzoek wordt...

Lees verder
2015
2021-05-08
Charèlle Franssen

Student aan de/het Radboud Universiteit Nijmegen

Door-in-the-Face techniek

De Door-in-the-Face techniek is een verkooptechniek. Hierbij wordt eerst een (te) hoge vraagprijs gevraagd aan de klant. Na het weigeren van deze vraagprijs wordt er een kleinere prijs gerekend. Doordat de verkoper zijn vraagprijs moet verkleinen, voelt de koper zich verplicht om dit bod te accepteren. De verkoper vraagt eerst een te hoge vraagprij...

Lees verder