Wat is de betekenis van techniek?

2019
2021-05-11
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

techniek

techniek - Zelfstandignaamwoord 1. de bewerkingen en verrichtingen die nodig zijn om iets tot stand te brengen Wordt er in uw beroep vaak gebruik gemaakt van technieken? 2. de bewerkingen en verrichtingen die horen bij de industrie en de exacte wetenschap Er is...

Lees verder
2018
2021-05-11
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

techniek

techniek - zelfstandig naamwoord uitspraak: tech-niek 1. kennis en hulpmiddelen voor het laten werken van machines en apparaten ♢ de modernste technieken zijn gebruikt voor dit bouwwerk 2. manier waarop je iets maakt of uitvoert...

Lees verder
2009
2021-05-11
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

techniek

(de; -en) 1 SP - meestal na langdurige oefening verworven bedrevenheid, de lichamelijke vaardigheid, de beheersing van de middelen waardoor een sportman tot prestaties kan komen. 2 - wijze waarop een specifiek onderdeel van het golfspel wordt uitgevoerd, bv. een swing of een specifieke slag.

Lees verder
2009
2021-05-11
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

techniek

(de; -en) SP - na meestal langdurige oefening verworven bedrevenheid, de lichamelijke vaardigheid, de beheersing van de middelen waardoor een sportman tot prestaties kan komen.

2008
2021-05-11
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

techniek

(de; -en) 1 SP - meestal na langdurige oefening verworven bedrevenheid, de lichamelijke vaardigheid, de beheersing van de middelen waardoor een sportman tot prestaties kan komen. 2 TU - wijze waarop een element in een oefening wordt uitgevoerd, bv. de tsu-kaharatechniek

Lees verder
2004
2021-05-11
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Techniek

Manier om steeds handiger iets te maken of iets te doen. De ene uitvinding leidt vaak weer tot de andere.

2002
2021-05-11
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

techniek

Techniek is de verrichtingen die nodig zijn om iets tot stand te brengen, bijv. dans (1) (zie danstechniek), foto (zie fotografie), tekening (zie tekenen). Meestal wordt materiaal al dan niet met gereedschap bewerkt of verwerkt, bijv. glas-in-lood, fotomontage, smocken, arceren.

Lees verder
1998
2021-05-11
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

techniek

speeltechniek

1993
2021-05-11
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Techniek

werktuigkunde; verworven vaardigheid

1981
2021-05-11
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

techniek

1. In de meest algemene zin is techniek de verzameling van alle middelen en methoden die de mens gebruikt om de natuur aan hem dienstbaar te maken. De oorsprong van de techniek ligt reeds bij het begin van de mensheid. Tot de vroegste uitingen ervan behoort b.v. het aansteken van een vuur door met vuurstenen te slaan of door met droge stukken hout...

Lees verder
1977
2021-05-11
ballet

ABC van het Ballet encyclopedie

Techniek

Het geheel van verrichtingen, bewerkingen en oefeningen die nodig zijn om ballet of dans tot stand te brengen. Techniek verwerft men na langdurige oefening. De balletkunst omvat een hele waaier van technieken: klassiek of academisch ballet, neoklassiek ballet, expressionistisch ballet, modern of hedendaags ballet, jazzballet, karakterdans, pantomi...

Lees verder
1955
2021-05-11
vreemd

Vreemde woordenboek

Techniek

geheel van mechanisch uitgeoefende nijverheid en toegepaste wetenschap; bewerking en verrichtingen vereist om in enige tak van nijverheid iets tot stand te brengen; manier van werken; vaardigheid

1955
2021-05-11
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

TECHNIEK

in de meest strikte en praegnante zin is de wetenschappelijk gefundeerde indienstneming van natuurkrachten door de mens. Daarbij gaat de mens van het bewerken van het natuurlijk gegevene over tot het laten werken van datzelfde volgens zijn program. Machines en apparaten, vaar-, voer- en vliegtuigen, zin tuig verlenging door telefoon (telegraaf), ra...

Lees verder
1952
2021-05-11
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Techniek

s., technyk.

1950
2021-05-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Techniek

(<Fr.), v. (-en), 1. het geheel der bewerkingen of verrichtingen, nodig om in een bepaalde tak van kunst, handwerk, nijverheid enz. iets tot stand te brengen: de techniek van het weven, van het schilderen; vgl. radiotechniek, luchtvaarttechniek e.d. 2. geheel der bewerkingen en verrichtingen behorende tot de nijverheid en de toegep...

Lees verder
1949
2021-05-11
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Techniek

(= Fr. technique; Gr. téchnê = kunst, handwerk). Vaardigheid, bedrevenheid; industriële toepassing van de natuurkunde.

1949
2021-05-11
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Techniek

(Gr. technè, kunst), hoger ontwikkelde trap van nijverheid, waarbij wiskunde en natuurkunde ruime toepassing vinden. Men spreekt ook van techniek in schilderkunst, in muziek, enz. In engere zin: bouw van wegen en bruggen, kanalen en sluizen, werktuig- en scheepsbouw, bouw van vliegtuigen, electrotechniek, mijnbouw, enz.

Lees verder
1948
2021-05-11
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

techniek

v. werktuiglijke behandeling of vakkennis; werktuiglijke bedrevenheid of kunstvaardigheid; kunsttaal ; kunstwoordenleer.

1926
2021-05-11
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Techniek

is een Grieksch woord, waarmede men oorspronkelijk aanduidde het geheel van de regelen, die men bij de beoefening van een kunst moest in acht nemen. Zoo sprak men van de techniek van het pianospel, schilderkunst e.a., maar tegenwoordig verstaat men er doorgaans alleen onder de regels, die bij een nuttige kunst te pas komen. Een technicus is iemand,...

Lees verder
1916
2021-05-11
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Techniek

Kunstleer, leer der kunstregelen, handgrepen, kunstbedrevenheid en vaardigheid.