2019-11-22

techniek

Techniek is de verrichtingen die nodig zijn om iets tot stand te brengen, bijv. dans (1) (zie danstechniek), foto (zie fotografie), tekening (zie tekenen). Meestal wordt materiaal al dan niet met gereedschap bewerkt of verwerkt, bijv. glas-in-lood, fotomontage, smocken, arceren.

2019-11-22

techniek

techniek - Zelfstandignaamwoord 1. de bewerkingen en verrichtingen die nodig zijn om iets tot stand te brengen Wordt er in uw beroep vaak gebruik gemaakt van technieken? 2. de bewerkingen en verrichtingen die horen bij de industrie en de exacte wetenschap Er is een speciale techniek voor reanimatie. 3. de manier waarop dingen zijn verricht Hier worden echt s...

2019-11-22

Techniek

Manier om steeds handiger iets te maken of iets te doen. De ene uitvinding leidt vaak weer tot de andere.

2019-11-22

techniek

(de; -en) 1 SP - meestal na langdurige oefening verworven bedrevenheid, de lichamelijke vaardigheid, de beheersing van de middelen waardoor een sportman tot prestaties kan komen. 2 TU - wijze waarop een element in een oefening wordt uitgevoerd, bv. de tsu-kaharatechniek

2019-11-22

techniek

speeltechniek

2019-11-22

techniek

(de; -en) 1 SP - meestal na langdurige oefening verworven bedrevenheid, de lichamelijke vaardigheid, de beheersing van de middelen waardoor een sportman tot prestaties kan komen. 2 - wijze waarop een specifiek onderdeel van het golfspel wordt uitgevoerd, bv. een swing of een specifieke slag.

2019-11-22

techniek

techniek - zelfstandig naamwoord uitspraak: tech-niek 1. kennis en hulpmiddelen voor het laten werken van machines en apparaten ♢ de modernste technieken zijn gebruikt voor dit bouwwerk 2. manier waarop je iets maakt of uitvoert ♢ deze voetballer heeft een prachtige techniek Zelfstandig naamwoord: tech-niek

2019-11-22

techniek

(de; -en) SP - na meestal langdurige oefening verworven bedrevenheid, de lichamelijke vaardigheid, de beheersing van de middelen waardoor een sportman tot prestaties kan komen.

2019-11-22

Techniek

Techniek - v. technologie; de gezamenlijke hulpmiddelen en bewerkingen noodig voor het vervaardigen van iets; bedrevenheid, vaardigheid; — leer der kunstregelen; al wat het stoffelijke eener kunst omvat: de techniek van een pianist, zijne vingervaardigheid; de techniek van het schilderen, van een vers; — kunsttaal.

2019-11-22

Techniek

Techniek is een Grieksch woord, hetwelk het geheel der regels beteekent, welke men bij de beoefening eener kunst moet in acht nemen. Een technicus is derhalve iemand, die de kunst verstaat, die bekend is met de inrigting, het doel en de werking van in de practijk gebruikelijke toestellen, zooals de bestuurders van fabrieken, de muntmeesters enz. Technisch noemt men datgene, wat op de nijverheid of op het materiëele gedeelte der kunsten betrekking heeft, — en technische termen zijn de eigenaar...

2019-11-22

Techniek

Techniek - Kramer’s Technologische Woordentolk in vier talen in Linnen f 9.60; in halfleer f 10.—.

2019-11-22

techniek

techniek - v. gmv. leer der kunstregelen; kunsttaal

2019-11-22

techniek

techniek - v., kunstieer, leer vande kunstregelen, van de handgrepen ; kunstbedrevenheid, kunstvaardigheid; kunsttaal;kunstwoordenleer.

2019-11-22

techniek

v. werktuiglijke behandeling of vakkennis; werktuiglijke bedrevenheid of kunstvaardigheid; kunsttaal ; kunstwoordenleer.