Wat is de betekenis van do?

2022
2023-03-21
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

do

(1999) (straattaal) geld. Syn.: doekoe*; floes*. • Na het Surinaams is het Engels een goede tweede als leverancier van straattaalwoorden, zoals check(en) (‘kijken’), chillen (‘relaxen’) en do (‘geld’, van het Amerikaans-Engelse dough). Uit talen als het Arabisch en het Turks lijken weinig woorden i...

Lees verder
2020
2023-03-21
Woordenboek van eigentijds Nederlands

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

do

donderdag. donderdag. Voorbeelden: De mythische wereld van de jonge kunstenaar Matthew Barney, die geldt als een van de grootste talenten van de moderne kunst. Fondation Cartier, 261 Boulevard Raspail, Parijs. T/m 15 april. Dagelijks, behalve maandag 12-20u, do. tot 22u. NRC, 1995 Van 4 tot en met 7 januari is de IJsselhal da...

Lees verder
2020
2023-03-21
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Do

Zie Jodocus

2019
2023-03-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

do

do - Zelfstandignaamwoord 1. (muziek) (Nederland) een bepaalde toon, die de grondtoon van een melodie aangeeft De toonhoogte is wat lager dan gebruikelijk, toch noemen we de eerste drie trappen van de toonladder do-re-mi. 2. (muziek) (Vlaanderen) een toon van een bepaalde frequentie, die i...

Lees verder
2017
2023-03-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

do

do - afkorting 1. donderdag ♢ ik kan op di, wo of do Afkorting: do

Lees verder
2005
2023-03-21
Eerste hulp bij wijn begrippenlijst

Harold Hamersma (2005)

DO

Denominación de Origen. De breedste Spaanse wijnkwalificatie. Garandeert herkomst, druiven-rassen, groeiproces en wijnmaaktechnieken.

Lees verder
2004
2023-03-21
Verklarend en etymologisch woordenboek van de Nederlandse vogelnamen

Klaas J. Eigenhuis (2004)

Do

Het friese woord voor Duif ←. Oudere spelling: Dou. Fries Doffert 'Doffer, ♂ van de Duif'. Doke is het woord voor de 'Duivin'; letterlijk is het 'Duifje', als zodanig ook te interpreteren in fries Blaudoke ←. Do [doo(w)] rijmt met ko 'koe', en dat deed het bij Gysbert Japicx c.1640 ook al; beide toe...

Lees verder
1994
2023-03-21
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Do

(muz.) eerste toon van de natuurlijke (diatonisch, z.a.) toonladder (voor de naam do zie aretijnse); in Frankrijk ut; de toon c.

1981
2023-03-21
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Do

bij zangoefening is do de benaming voor de eerste toon van de toonladder, op welke hoogte men ook met de toonladder begint. Omdat men in de muziek veelal uitgaat van de (natuurlijke) toonladder van c, is do ook vaak een andere benaming voor c. Vroeger sprak men van „ut” in plaats van do; zie Guido van Arezzo.

Lees verder
1964
2023-03-21
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Do

m -> Jodocus (Zuid-Ndl.).

1955
2023-03-21
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Do

eerste toon van het octaaf, ut

1954
2023-03-21
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

DO

Lat. afkorting (op recepten) van dillee („verdun”) of dilutus (verdund).

1952
2023-03-21
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Do

do.

1951
2023-03-21
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

do

I. do, ut. II. doen; dienen, baten; gedijen, tieren; that will do, zo is ’t goed (voldoende, genoeg); that won’t do, dat gaat niet aan, dat kan zo niet; do gloriously, een prachtig figuur maken; he is doing well, het gaat hem goed; how do you do?, hoe maak je het?; do or die, er op of er onder; make do with, het stellen (doen) met, zich...

Lees verder
1951
2023-03-21
Woordenboek Italiaans (IT-NL)

A. Lankhout en J.E. Bas Backer (1951)

do

do, c; do bimmolle, ces; do diesis, cis.

1950
2023-03-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Do

(It.), v., eerste noot van de diatonische toonladder.

1949
2023-03-21
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Do

dĕdi, dătum, dăre I. geven, schenken, da hunc populo, schenk hem aan het volk = vergeef hem ter wille van het volk, Cic. | (een brief aan iemd ter bezorging) geven, overhandigen, meegeven, litteras of epistolam alci, Cic., alci litteras ad alqm, Cic., erit cotidie cui des, Cic.; (een brief aan iemd) afgeven, overh...

Lees verder
1949
2023-03-21
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Do

(muz.), Italiaanse benaming voor de eerste trap van de grondtoonscala (= C).

1948
2023-03-21
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

do

v. eerste toon in het octaaf, ut., c.

1947
2023-03-21
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

DO

is de sedert de 17de eeuw ingeburgerde, uit Italië afkomstige naam voor de eerste toon van de gesolmiseerde toonladder: do, re, mi, enz. Aangezien do in zangoefeningen veel beter voldoet is het oorspronkelijke, van de Johanneshymne afgeleide, ut bijna overal verdrongen. Bij niet-solmiserend gebruik is do identiek met de toon c.

Lees verder