Wat is de betekenis van Do ut des?

1981
2023-01-30
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Do ut des

(Lat.: ik geef opdat gij geeft). De uitdrukking betekent: prestatie voor tegenprestatie.

1974
2023-01-30
Latijns citaten boekje

Dr. D.J.A. Westerhuis

Do ut des

Ik geef, opdat gij (ook) geeft. VON BISMARCK + 1889.

1973
2023-01-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Do ut des

dat., ik geef opdat gij geeft], Romeinse rechtsformule voor ruilcontracten, ook wel gebruikt voor de aanduiding van een politiek die op dienst en wederdienst gebaseerd is; in de godsdienstgeschiedenis is het de aanduiding van een daarmee corresponderende mentaliteit van de mens tegenover het of de heilige. Zie offer.

1955
2023-01-30
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Do ut des

ik geef, opdat gij zult geven; geen dienst zonder wederdienst.

1950
2023-01-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Do ut des

(Lat.), ik geef, opdat gij geeft; ik geef om te ontvangen (formule uit het Rom. recht, vooral bekend geworden door enige reden van Bismarck, waarvan ook de verb. do-ut-des-politiek is afgeleid).

1948
2023-01-30
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

do ut des

(Lat.) ik geef, opdat gij geven zoudt.

1940
2023-01-30
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

Do ut des

Ik geef, opdat gij gevet (om te ontvangen).

1937
2023-01-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

do ut des

(Lat. Ik geef, opdat gij geeft).

1937
2023-01-30
Pegasus

S. van Praag (1937)

do ut des

(Lat.) ik geef, opdat gij geven zult.

1933
2023-01-30
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Do ut des

(Lat. = ik geef opdat gij geeft): geen prestatie zonder tegenprestatie, grondsl. v. verdragen b/h → Rom. recht.

1933
2023-01-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Do ut des

(Lat., = Ik geef, opdat gij geeft), beginsel bij het contract van koop en verkoop.

1930
2023-01-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

do ut des

('do ut 'des) [Lat.) ik geef opdat gij geeft.

1906
2023-01-30
wink

Wink's vreemde woordenboek

Do ut des

Lat., ik geef opdat gij zult geven.