Wat is de betekenis van direct?

2019
2021-04-22
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

direct

direct - Bijvoeglijk naamwoord 1. zonder te wachten, zonder iets daartussen Bij hadden een directe verbinding met de trein en hoefden dus niet over te stappen.</ref> 2. eerlijk, zonder smoesjes, maar soms ook een beetje brutaal Hij gaf hem een eerlijk en ...

Lees verder
2018
2021-04-22
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

direct

direct - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: di-rect 1. zonder omweg ♢ hij gaat direct van huis naar school 1. hij is heel direct [zegt meteen waar het op staat] 2. d...

Lees verder
1993
2021-04-22
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Direct

(direkt) meteen; rechtstreeks

1955
2021-04-22
vreemd

Vreemde woordenboek

Direct

rechtstreeks, onmiddellijk; directe belastingen: belastingen op hetgeen men bezit: de grond, het inkomen, enz.; directe handel: het betrekken der goederen uit de eerste hand; directe rede: wijze van spreken, waarbij iemands woorden juist zo worden weergegeven als zij uitgesproken zijn.

1952
2021-04-22
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Direct

adj. & adv., direkt. (Zie ook: dadelijk).

1950
2021-04-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Direct

(<Lat.), I. bn., rechtstreeks: een directe verbinding ; — de directe rede, waarin gesproken woorden letterlijk worden weergegeven; — directe verkiezing, zonder tussentrap ; —de directe belastingen, die rechtstreeks worden geheven (als op huisraad, dienstboden, paarden, inkomsten, vermogens enz.); II. bw., 1. rechtstreeks; 2...

Lees verder
1948
2021-04-22
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

direct

rechtstreeks, onmiddellijk; ~e belastingen, v.mv. belastingen op de grond, de inkomsten enz.

Lees verder
1939
2021-04-22
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Direct

(< Lat. directus] part. perf. van dirigere — in rechte lijn opstellen). Rechtstreeks. Vb. Direct bewijs; hierin wordt de juistheid van het gestelde onmiddellijk bewezen en niet afgeleid uit de onhoudbaarheid van de ontkenning ervan. Ter aanduiding van het behoud van omloopszin gebruikt in:direct congruent, direct gelijkvormig. Men ontmoet...

Lees verder
1910
2021-04-22
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Direct

Direct - onmiddellijk, rechtstreeks, zonder omweg, tusschen plaatsen of tusschenpersonen. Directe verbinding door spoor of bootlijnen.

1898
2021-04-22
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Direct

DIRECT, bn. rechtstreeksch; — de directe belastingen, die rechtstreeks worden geheven (als op huisraad, dienstboden, paarden enz.); — bw. terstond, oogenblikkelijk.

Lees verder
1864
2021-04-22
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

direct

direct - bn. rechtstreeksch; de directe belastingen, die rechtstreeks worden geheven (als op huisraad, dienstboden, paarden enz.)