Wat is de betekenis van Direct marketing?

2017
2021-03-08
Salesmanagement

Salesmanagement

direct marketing

Door directe communicatiemedia een structurele en langdurige relatie met klanten aangaan, en waarbij de activiteiten meetbaar zijn.

2013
2021-03-08
Daniël Mulder

Author of the Dutch blog Google+ Marketing at google-plus-marketing.nl, co-founder rankwise SEO (.net) and content marketing specialist. Freelance advisor en supplier of strategic content for freelancers and businesses.

Direct marketing

Direct marketing is een marketingconcept met als doel het gestructureerd organiseren en onderhouden van relaties met (potentiële) klanten zodat deze middels gepersonaliseerde communicatie kunnen worden benaderd voor het afgezetten van producten. Direct marketing is het totaalconcept voor de benadering van de markt waarbij de potentiële afnemer word...

Lees verder
2012
2021-03-08
Marketing Kernstof

Geschreven door Hans Vosmer & John Smal

direct marketing

Een vorm van marketing die is gericht op het verkrijgen en onderhouden van directe relaties tussen een aanbieder en de afnemers, waarbij de marketingactiviteiten gebaseerd zijn op kennis van de individuele (potentiële) klanten en de inzet van de marketinginstrumenten afgestemd kan worden op de individuele afnemer.

2001
2021-03-08
Communicatie Handboek

Communicatie Handboek

direct marketing

Vorm van marketing waarbij de communicatie met (potentiële) afnemers direct plaatsvindt zonder tussenkomst van verkopers en andere tussenschakels.

1991
2021-03-08
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Direct marketing

Dit is marketing waarbij de tussenhandel wordt overgeslagen. De aanbieder neemt rechtstreeks contact op met de consument. Het postorderbedrijf is een vorm van direct marketing. Men maakt dus veelal gebruik van de post - brieven met bestelformulieren - of men maakt gebruik van de massa-media - couponadvertenties.

1989
2021-03-08
Grondslagen van de Marketing

Geschreven door Bronis Verhage

Direct marketing

Vorm van marketing waarbij de aanbieder niet alleen een transactie tot stand wil brengen, maar – op basis van wat hij over de individuele (potentiele) afnemer weet – een directe, duurzame relatie met hem probeert op te bouwen, met behulp van – op de klant afgestemde – directe communicatie (via direct mail, telefoon of internet) en vaak ook directe...

Lees verder
1987
2021-03-08
Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

Direct marketing

Rechtstreeks op de eindafnemer gerichte reclame zonder tussenkomst van intermediairs, zoals media of detaillisten; doorgaans per post of per telefoon. De meetbaarheid van de response is een unieke karakteristiek van direct marketing.

1972
2021-03-08
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Direct marketing

[<Eng. to market, verkopen, aan de markt brengen], vorm van → marketing waarbij (meestal per post) een gekwalificeerde groep consumenten wordt bereikt in de hoop op een respons via de telefoon, de post (direct mail) of een persoonlijk bezoek. De direct marketing is in feite al betrekkelijk oud. Een van de bekendste toepassingen van dit prin...

Lees verder