Wat is de betekenis van Depot?

2019
2022-11-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

depot

depot - Zelfstandignaamwoord 1. (handel) een opslag- of bewaarplaats voor goederen, handelswaar, vervoermiddelen of dieren     ♢ - De inbeslaggenomen goederen gaan voorlopig in depot totdat duidelijk is wat ermee moet gebeuren.     ♢ - Het gezamenlijke depot voor de rijk...

Lees verder
2018
2022-11-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

depot

depot - zelfstandig naamwoord uitspraak: de-poo 1. plaats waar dingen verzameld of bewaard worden ♢ de schilderijen stonden in een depot Zelfstandig naamwoord: de-poo de of het depot de...

Lees verder
2018
2022-11-27
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Depot

Bewaarplaats voor goederen. Bron: Van Dale. Goederenvervoer tussen twee in verschillende landen gelegen plaatsen door een voertuig dat in een derde land staat geregistreerd. Bij derdelandenvervoer door Nederlandse voertuigen ligt de plaats van lading in een ander land als de plaats van lossing, en beide liggen zij buiten Nederland. Bron: cbs.nl.

Lees verder
2017
2022-11-27
Gert Crum

Champagne compleet

Depot

een ander woord voor het bezinksel van de dode en quasi dode gistcellen na de fase van de prise de mousse. Het ouder worden op dit depot van afstervende gistcellen - hetgeen autolyse wordt genoemd - geeft champagne de kans finesse en complexiteit te verkrijgen. Het depot wordt tenslotte verwijderd door een remuage en dégorgement.

Lees verder
2016
2022-11-27
Probos

Begrippenlijst Stichting Probos

Depot

Een depot is een vrij gemaakte plek waar de houtproducten van de oogst verzameld worden in afwachting van het transport.

2016
2022-11-27
Logistiek

Logistieke begrippen omschreven.

Depot

Een depot is de benaming voor een plek of gebouw waar goederen worden opgeslagen. Daarnaast kan een depot verwijzen naar een plek waar onderhoud wordt gepleegd aan voertuigen, zoals bussen, trams en treinen. Binnen de logistiek kan een depot naar verschillende plaatsen verwijzen. Ten eerste is een depot een opslag van goederen. In sommige gevallen...

Lees verder
2005
2022-11-27
Harold Hamersma

wijnbegrippen in gewone mensentaal

depot

Bezinksel. De vaste bestanddelen in de wijn die, naarmate deze ouder wordt, naar de bodem van de fles zakken. Bij wit zijn het vaak kristallen. Daar is niks mis mee. Het is zelfs een goed teken want het duidt op minimale of geen filtering. Rustig in de fles laten zitten. Soms is dat jammer, want bij oude port kan er nog wel eens de hoeveelheid van...

Lees verder
2003
2022-11-27
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

depot

depot - Spreektaal voor het totaal aan effecten dat door een klant aan een bank in bewaring is gegeven, ook wel depotrekening of verzameldepot genoemd.

1994
2022-11-27
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Depot

[Fr. dépôt, van Lat. depositum = om neer te leggen] 1 bewaarplaats, stapelplaats van goederen, magazijn; het opgeslagen goed; (mil.) aanvullingsmagazijn, plaats voor aanvullingstroepen; 2 bezinksel in wijn (droesem).

Lees verder
1993
2022-11-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Depot

bewaarplaats; bewaargeving; voorraad; bezinksel in wijn

1990
2022-11-27
BDI

BDI terminologie

depot

1. al dan niet extern gelegen magazijn van een bibliotheek, waar het minst gebruikte deel van de collectie is ondergebracht. - depotbibliotheek. 2. bibliotheek waarbij uitgevers krachtens een vrijwillige of wettelijke regeling een of meer exemplaren van elke nieuw verschijnende publikatie binnen een land of taalgebied inleveren.

Lees verder
1990
2022-11-27
Logistiek

Logistieke begrippenlijst

Depot

Depot verwijst naar de plaats waar (rond-)ritten beginnen en eindigen. Ook wel: Opslagplaats, Magazijn.

Lees verder
1990
2022-11-27
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

depot

depot - Gebouwen, terreinen of andere faciliteiten waar men goederen, materialen of voertuigen in bewaring kan geven of opslaan. Gebruik 'stations' voor faciliteiten waar transportvoertuigen stoppen langs een route om passagiers of goederen te laten in- of uitstappen of in- of uit te laden, en die niet in eerste instantie voor de opslag v...

Lees verder
1981
2022-11-27
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Depot

[Fr. deepo’], plaats waar goederen tijdelijk worden opgeslagen, b.v. spoorwegdepot; ook bewaarplaats van bepaalde goederen en waardepapieren: banken nemen waardepapieren in depot, d.w.z. zij belasten zich met de zorg voor hun veilige bewaring; zie safeloket. In de krijgskunde wordt er niet alleen onder verstaan een opslagplaats van wapens, mu...

Lees verder
1973
2022-11-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Depot

[Fr.], m./o. (-s), 1. bewaargeving, nederlegging; 2. wat in bewaring gegeven is of in voorraad gehouden wordt; voorraad van handelswaren aan een derde ten verkoop gegeven; zaak waar koopwaren in het klein voor rekening van de groothandelaar verkocht worden: een depot van wijnen; 3. plaats waar iets in bewaring of voorraad gehouden wordt; filiaal;...

Lees verder
1955
2022-11-27
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Depot

o., in bewaring gegeven goed; bewaarplaats; stapelplaats van koopmansgoederen; magazijn; plaats waar de recruten geoefend worden; aanvullingstroepen of aanvullingsmagazijn van krijgsbehoeften,

1952
2022-11-27
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Dépôt

’t neerleggen, aanbieding [v. telegram], bijzetting; bewaargeving, ’t inleggen, ’t deponeren, indiening; bewaarplaats, opslagplaats, depót, remise, loods, huis van bewaring, bagagebureau; inlage, inleg, deposito; bezinksel, neerslag; dépôt de charbon, kolenstation; dépôt de mendicité, bedela...

Lees verder
1951
2022-11-27
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

depot

depot; opslagplaats; (tram)remise.

1951
2022-11-27
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

Depot

depôt.

1950
2022-11-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Depot

(<Fr.), o. (-s), 1. bewaargeving, nederlegging; 2. wat in bewaring gegeven is of in voorraad gehouden wordt; (hand.) voorraad van waren aan een derde ten verkoop gegeven; — zaak waar koopwaren in ’t klein voor rekening van de groothandelaar verkocht worden: een depot van wijnen ; 3. plaats waar iets in bewaring of voorraad g...

Lees verder