Wat is de betekenis van Depot?

2019
2021-06-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

depot

depot - Zelfstandignaamwoord 1. (handel) een opslag- of bewaarplaats voor goederen, handelswaar, vervoermiddelen of dieren     ♢ - De inbeslaggenomen goederen gaan voorlopig in depot totdat duidelijk is wat ermee moet gebeuren.     ♢ - Het gezamenlijke depot voor de rijk...

Lees verder
2018
2021-06-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

depot

depot - zelfstandig naamwoord uitspraak: de-poo 1. plaats waar dingen verzameld of bewaard worden ♢ de schilderijen stonden in een depot Zelfstandig naamwoord: de-poo de of het depot de...

Lees verder
2018
2021-06-21
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Depot

Bewaarplaats voor goederen. Bron: Van Dale. Goederenvervoer tussen twee in verschillende landen gelegen plaatsen door een voertuig dat in een derde land staat geregistreerd. Bij derdelandenvervoer door Nederlandse voertuigen ligt de plaats van lading in een ander land als de plaats van lossing, en beide liggen zij buiten Nederland. Bron: cbs.nl.

Lees verder
2017
2021-06-21
Gert Crum

Champagne compleet

Depot

een ander woord voor het bezinksel van de dode en quasi dode gistcellen na de fase van de prise de mousse. Het ouder worden op dit depot van afstervende gistcellen - hetgeen autolyse wordt genoemd - geeft champagne de kans finesse en complexiteit te verkrijgen. Het depot wordt tenslotte verwijderd door een remuage en dégorgement.

Lees verder
2016
2021-06-21
Probos

Begrippenlijst Stichting Probos

Depot

Een depot is een vrij gemaakte plek waar de houtproducten van de oogst verzameld worden in afwachting van het transport.

2016
2021-06-21
Logistiek

Logistieke begrippen omschreven.

Depot

Een depot is de benaming voor een plek of gebouw waar goederen worden opgeslagen. Daarnaast kan een depot verwijzen naar een plek waar onderhoud wordt gepleegd aan voertuigen, zoals bussen, trams en treinen. Binnen de logistiek kan een depot naar verschillende plaatsen verwijzen. Ten eerste is een depot een opslag van goederen. In sommige gevallen...

Lees verder
2005
2021-06-21
Harold Hamersma

wijnbegrippen in gewone mensentaal

depot

Bezinksel. De vaste bestanddelen in de wijn die, naarmate deze ouder wordt, naar de bodem van de fles zakken. Bij wit zijn het vaak kristallen. Daar is niks mis mee. Het is zelfs een goed teken want het duidt op minimale of geen filtering. Rustig in de fles laten zitten. Soms is dat jammer, want bij oude port kan er nog wel eens de hoeveelheid van...

Lees verder
2003
2021-06-21
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

depot

depot - Spreektaal voor het totaal aan effecten dat door een klant aan een bank in bewaring is gegeven, ook wel depotrekening of verzameldepot genoemd.

1994
2021-06-21
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Depot

[Fr. dépôt, van Lat. depositum = om neer te leggen] 1 bewaarplaats, stapelplaats van goederen, magazijn; het opgeslagen goed; (mil.) aanvullingsmagazijn, plaats voor aanvullingstroepen; 2 bezinksel in wijn (droesem).

Lees verder
1993
2021-06-21
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Depot

bewaarplaats; bewaargeving; voorraad; bezinksel in wijn

1990
2021-06-21
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

depot

depot - Gebouwen, terreinen of andere faciliteiten waar men goederen, materialen of voertuigen in bewaring kan geven of opslaan. Gebruik 'stations' voor faciliteiten waar transportvoertuigen stoppen langs een route om passagiers of goederen te laten in- of uitstappen of in- of uit te laden, en die niet in eerste instantie voor de opslag v...

Lees verder
1981
2021-06-21
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Depot

[Fr. deepo’], plaats waar goederen tijdelijk worden opgeslagen, b.v. spoorwegdepot; ook bewaarplaats van bepaalde goederen en waardepapieren: banken nemen waardepapieren in depot, d.w.z. zij belasten zich met de zorg voor hun veilige bewaring; zie safeloket. In de krijgskunde wordt er niet alleen onder verstaan een opslagplaats van wapens, mu...

Lees verder
1973
2021-06-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

depot

[➝Fr.], m./o. (-s), 1. bewaargeving, nederlegging (e); 2. wat in bewaring gegeven is of in voorraad gehouden wordt; voorraad van handelswaren aan een derde ten verkoop gegeven; zaak waar koopwaren in het klein voor rekening van de groothandelaar verkocht worden: een — van wijnen; 3. plaats waar iets in bewaring of voorraad gehouden wordt; fi...

Lees verder
1955
2021-06-21
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Depot

o., in bewaring gegeven goed; bewaarplaats; stapelplaats van koopmansgoederen; magazijn; plaats waar de recruten geoefend worden; aanvullingstroepen of aanvullingsmagazijn van krijgsbehoeften,

1950
2021-06-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Depot

(<Fr.), o. (-s), 1. bewaargeving, nederlegging; 2. wat in bewaring gegeven is of in voorraad gehouden wordt; (hand.) voorraad van waren aan een derde ten verkoop gegeven; — zaak waar koopwaren in ’t klein voor rekening van de groothandelaar verkocht worden: een depot van wijnen ; 3. plaats waar iets in bewaring of voorraad g...

Lees verder
1949
2021-06-21
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Depót

(Fr.), het zich vooral bij oude rode wijnen afzettende bezinksel of aanslag.

1948
2021-06-21
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

depôt

o. ter bewaring gegeven goed; bewaarplaats, stapelplaats v. koopmansgoederen; magazijn, opslagwinkel, afzetflliaal; plaats voor de uitrusting en africhting der aanvullingsmanschappen; aanvullingsmagazijn v. krijgsbehoeften enz.; bezinksel, afzetsel in vochten.

1933
2021-06-21
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Depot

1) opslagpl. v. goederen, resp. oorlogsmateriaal; 2) in bewaring gegeven geld of goed.

Lees verder
1933
2021-06-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Depot

Depot - 1° (krijgsk.) in België een onderdeel van het regiment, de divisie of het legerkorps, bestemd om de uitrusting en de wapens van de afgezwaaide manschappen te bewaren en dat naargelang zijn bestemming regimentair hulpdepot, divisie- of korpsdepot geheeten wordt. Naast het depot bestaat het ➝ park, waar het reservematerieel geborgen...

Lees verder
1928
2021-06-21
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Depot

is een Frans woord, dat letterlijk het best kan worden vertaald door „nederlegging”. Het wordt meestal gebruikt voor een magazijn van oorlogsmateriaal (munitie). Ook spreekt men van een depot van reservetroepen, en dan bedoelt men hiermee zowel de troepen zelf als de plaatsen, van waaruit 'zij georganiseerd en uitgerust worden.Wann...

Lees verder