Wat is de betekenis van De rollen omkeeren?

1925
2020-12-05
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

De rollen omkeeren

D.w.z. ‘de rollen in een tooneelspel verwisselen, die van den eenen speler aan den anderen opdragen, en omgekeerd. Veelal figuurlijk genomen voor: de onderlinge verhouding tusschen twee of meer personen zoodanig veranderen, dat de een in de plaats van den ander treedt’; zie het Ndl. Wdb. X, 310; XIII, 920; M. de Br. 201 en vgl. fr. chan...

Lees verder