Synoniemen van Rollen

2020-01-26

rollen

rollen: trimtoestel voor racefietsers; opwarmen.

2020-01-26

rollen

biljarten. Ik mag graag een potje rollen. Ook: stelen, bemachtigen. Hij had een gondel gerold.

2020-01-26

Rollen

Rollen - 1 Hevig bewegen van een schip in zeegang. 2. →Pompen 2.

2020-01-26

Rollen

Rollen - (rolde, heeft of is gerold), zich wentelende, draaiende over iets heen bewegen : knikkers en ballen rollen goed ; het geld rolt over den vloer; — (spr.) een stuivertje kan aardig, vreemd rollen. de zaken kunnen een vreemden keer nemen ; men kan nooit weten hoe een stuivertje rollen kan, op welke wijze men nog geluk kan hebben ; — de zaak aan het rollen brengen, er den eersten stoot aan geven, iets beginnen, op touw zetten; — hij zal er wel door rollen, zal de moeilijkheden wel te...

2020-01-26

rollen

rollen - (argot), biljarten; gappen ; stelen.

2020-01-26

Rollen

Rollen - over straat rollen: het zoeken naar een oplossing voor een bepaald politiek probleem via discussies met de pers in plaats van binnen het kabinet.

2020-01-26

Rollen

1. (in het openbaar) ruzie maken, in de uitdr. overstraat/overelkaar rollen. Deze figuurlijke uitdr. wordt vooral gebruikt in politieke kringen. Ik vind het gewoon niet goed als CDA-ministers over elkaar heen rollen op het Binnenhof. (Elsevier, 29/06/91) Bovendien herinneren veel CDA’ers zich nog levendig het eerste kabinet-Van Agt/Wiegel, toen de CDA-fractie vechtend over straat rolde omdat een minderheid liever met de PvdA in zee ging. (Het Parool, 18/04/92) 2. zich laten -, slanguitdr. vo...

2020-01-26

rollen

rollen - regelmatig werkwoord uitspraak: rol-len 1. zich omwentelend voortbewegen ♢ de knikker rolt over de grond 1. door een examen rollen [er goed doorheen komen] 2. ergens in rollen [er toevallig in terechtkomen] 3. een zaak aan het rollen...

2020-01-26

rollen

In Polletje Piekhaar [1935] van Rotterdammer Willem van Iependaal komt de verwensing rol in puinpoejer! voor. Aan de eigenlijke betekenis ‘poeder van puin’ denkt men niet meer. Het gaat meer om gevoelens van afkeer, haat en woede. De boosheid, woede enz. van de verwenser worden hier vertolkt door de donkere klinkers, door de ronkende Irl en door het allitererende ploffen van de Ipl. In Vlaanderen komt volgens Mullebrouck (1984) voor ze moesten u rollen...

2020-01-26

rollen

(onov ww; rolde; h. gerold) - zich op (fiets)wielen voortbewegen, syn. rijden. → bollen

2020-01-26

Rollen

Een in het bijzonder genoemde deeltaak binnen een groep.

2020-01-26

rollen

stelen, zakkenrollen In deze betekenis omstreeks 1860 voor het eerst opgenomen in een Bargoense woordenlijst, opgesteld door M. Verwoert, indertijd directeur van een gevangenis te Utrecht. Een ‘zakkenroller’ wordt ook wel kortweg een roller genoemd, een woord dat in 1906 is opgetekend. • Haat voelde ze niet, alleen verdriet, pijnend leed om de beleediging. Nog niet dat zij ’n riks van ’n kerel gerold zou hebben, dat was niet zoo vreeselijk, dat deden er zooveel. ¶ Job Steynen,...

2020-01-26

rollen

(onov ww; rolde; h. gerold) GY - draaien van het gebogen of gestrekte lichaam om de lengteas (naar links of rechts) of de breedteas (voorover of achterover), over de vloer (grond) of aan/over een toestel.

2019-06-08

magische rollen

magische rollen - In de Ethiopische cultuur, perkamenten rollen waarop diverse als talisman bedoelde afbeeldingen en teksten, veelal gebeden, worden geïnscribeerd, meestal door geestelijken tijdens complexe rituelen. De rollen zijn bedoeld voor gebruik bij genezingsceremonieën. Door zich op de rol te concentreren komen zieken in een genezingstrance die hen van hun ziekte moet verlossen; soms dragen ze de rollen ook een tijdje. De afbeeldingen op de rollen kunnen religieuze symbolen van...

2018-05-03

CanMEDS-rollen

De CanMEDS-systematiek bestaat uit 1 centrale rol (de zorgverlener met vakinhoudelijke competenties) en 6 rollen die daarmee samenhangen (communicator, samenwerkingspartner, reflectieve EPB-professional, gezondheidsbevorderaar, organisator en professional). Bij elke rol hoort dus een competentie. De CanMEDS-rollen nemen in het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020 een centrale plaats in.

2017-10-31

vijf rollen

vijf rollen - Frase 1. (Jiddisch-Hebreeuws) (religie) de vijf Bijbelboeken Roet (Ruth), Sjier Hasjiriem (Hooglied), Kohelet (Prediker), Echa (Klaagliederen), en Ester, die elk op een feest- of gedenkdag in de synagoge worden gelezen Woordherkomst leenvertaling van Hebreeuws חמש מגילות (chameesj megilot) "vijf (boekrollen" Synoniemen chameesj megilot de vijf feestrollen

2017-03-29

Geld moet rollen

Geld dient om te gebruiken, om uit te geven.

2017-05-25

rollen: op de -

De rollenbank. De catacomben van de N.V. Sportpaleis zijn grauw en grijs, een opeenstapeling van kleine enge hokjes, waarin soms een massagetafel staat, maar vaak niet méér dan een gedemonteerde fiets, een gammele stoel en, schuin tegen een van de wanden (waartegen plaatjes van pin-ups kleven) de beruchte ‘rollen’. Trainen op de rollen. (Stan Lauryssens: De Flandriens. 1973)

2018-05-03

Rollen- en relatiepatroon

8e gezondheidspatroon van Gordon's anamnesestructuur, de Functionele gezondheidspatronen, zie aldaar.

2020-01-09

De rollen omkeren

wat de een normaal doet doet de ander nu en andersom