Wat is de betekenis van De kogel is door de kerk?

2020
2022-10-02
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

de kogel is door de kerk

het besluit is eindelijk genomen. het besluit is eindelijk genomen; na lang nadenken en de zaken overwegen is de beslissing gevallen. Voorbeelden: Na lang wikken, testen, wegen, testen en nog eens wikken is de kogel door de kerk. We gaan nieuwe geluidsapparatuur aanschaffen. http://home.wxs.nl/~pcwest/Info/Home.html Na alle g...

Lees verder
2011
2022-10-02
Spreekwoordenboek

Geschreven door Ed van Eeden

De kogel is door de kerk

De onaangenaamheden zijn niet meer te stoppen.

1977
2022-10-02
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate

de kogel is door de kerk

De kogel is door de kerk wil zeggen: na lang aarzelen is een belangrijk besluit genomen. In het achttiende-eeuwse werk over spreekwoorden van de Middelburgse predikant Carolus Tuinman (1659-1728) vinden we ter verklaring van deze zegswijze het volgende: ‘De kogel is door de Kerk. Dit wil zeggen, daar wordt niets meer ontzien. De reden van dit...

Lees verder
1977
2022-10-02
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

De kogel is door de kerk

het is er eindelijk van gekomen, na lang aarzelen is er een besluit genomen, zodat er niets meer aan te veranderen valt; de teerling is geworpen. Een bevredigende verklaring van deze, tenminste sinds de 18de eeuw bekende zegswijze is nog niet gegeven; wellicht mag men in door de kerk een zich vanzelf aanbiedend allitererend toevoegsel zien, zoals i...

Lees verder
1925
2022-10-02
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

De kogel is door de kerk

D.w.z. na lang aarzelen is er een besluit genomen, zoodat er niets meer aan te veranderen valt; de teerling is geworpen. Sedert de 18 eeuw was deze zegswijze bekend, blijkens Tuinman 1,31, die haar verklaart als: ‘daar word niets meer ontzien. De reden van dit spreekwoord kan zyn, om dat men by 't Pausdom zonderlinge eerbied heeft voor d...

Lees verder
1921
2022-10-02
Levende taal

T. Pluim - 1921

De kogel is door de kerk

de beslissing is eindelijk gevallen, er valt niets meer aan te veranderen. Voorheen ontzag men bij een beleg zooveel mogelijk de kerken, daar men zich bij deze gewijde gebouwen niet aan heiligschennis wilde schuldig maken. Was echter de eerste kogel — door welke oorzaak dan ook — er door gegaan, dan werd men door geen ontzag meer afgesc...

Lees verder
1902
2022-10-02
Stoet

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

De kogel is door de kerk

het is er eindelijk van gekomen, na lang aarzelen is er een besluit genomen, zodat er niets meer aan te veranderen valt; de teerling is geworpen. Een bevredigende verklaring van deze, tenminste sinds de 18de eeuw bekende zegswijze is nog niet gegeven; wellicht mag men in door de kerk een zich vanzelf aanbiedend allitererend toevoegsel zien, zoals i...

Lees verder
1726
2022-10-02
Carolus Tuinman

Nederduitsche spreekwoorden

De kogel is door de kerk

Dit wil zeggen daar word niets meer ontzien. De reden van dit spreekwoord kan zyn, om dat men in ’t Pausdom zonderlinge eerbied heeft voor de kerkgebouwen, en gelooft dat de Heiligen, waar aan die zyn toegewyd, en welker overblijfzels men daar in bewaart, zeer worden beledigt en vergramt, wanneer men die beschadigt. Hierom plegen de kerken in...

Lees verder