Wat is de betekenis van Daveren — dreunen — schudden — trillen?

1898
2022-07-05
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Daveren — dreunen — schudden — trillen

Ten gevolge van een schok in eene sterk golvende beweging verkeeren. Bij schudden is de beweging sneller en meer zichtbaar dan bij de beide andere woorden. De olifant schudt zijne ooren, dat zij klappen. De wind doet de boomen schudden. Bij dreunen en daveren gaat de beweging gepaard met een sterker geluid. Daveren wordt gezegd van de trillende bew...

Lees verder