J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Gepubliceerd op 28-04-2019

Daveren — dreunen — schudden — trillen

betekenis & definitie

Ten gevolge van een schok in eene sterk golvende beweging verkeeren. Bij schudden is de beweging sneller en meer zichtbaar dan bij de beide andere woorden.

De olifant schudt zijne ooren, dat zij klappen. De wind doet de boomen schudden. Bij dreunen en daveren gaat de beweging gepaard met een sterker geluid. Daveren wordt gezegd van de trillende beweging van eene zware massa. Het huis dreunt, het gebergte davert van een zwaren donderslag. Van eene zeer lichte beweging met kortere golving kan men trillen gebruiken.